SAL8126, Act: R°76.3-V°76.1 (77 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°76.3-V°76.1  
Act
Date: 1455-10-07

Transcription

2019-01-16 by Marika Ceunen
Item den voirs(creven) p(er)soenen geleit sijnde totte(n) goeden/
des voirs(creven) meest(er) jans sullen beide scoutbrief en(de) beleitbrief/
onder scepen(en) van lov(en) blive(n) liggende des voirs(creven) h(ere)n jans leefdage/
lang due(re)nde sonder hen mette(n) selve(n) beleide binne(n) dien/
middele(n) tijde te behulpen het en ware dat de vors(creven) h(er) jan/
de selve goede dae(re)n binnen v(er)copen v(er)te(re)n oft v(er)ande(re)n woude/
dwelc oft gebuerde so souden sij hen dair mede moghen/
behulpen o(m)me dat te bescudden en(de) te beletten Ende dat/
nae de doot des selfs h(ere)n jans alle de selve goede have en(de) /
erve bliven en(de) volghen sulle(n) den voirs(creven) ii geleidden en(de)/
den lesten leven(de) van hen die in meyni(n)ghen sijn met/
malcande(re)n nae staet der heiliger kerken te v(er)gade(re)n en(de)/

//
die metten beleide blive(n) behouden(e) Ende des sullen sij /
gehouden sijn den voirs(creven) h(ere)n janne sijn leefdaghe/
lang due(re)nde wael tamelic en(de) eerbaerlec met hen te/
houden in hue(re)n coste en(de) hem geve(n) eten drincken/
liggen ende sitten nae sijne(n) staet en(de) hem doen/
des hem behoeve(n) sall van wasschene en(de) wringen(e)/
en(de) anderssins voe(r) en(de) o(m)me de so(m)me van xx gul(den)/
rijders d(er) mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen va(n) bourg(oig)[nen]/
en(de) van brabant den voirs(creven) ii p(er)sonen d(aer) voe(r) jairlix/
te gheve(n) en(de) te betalen op de condicien h(ier) onder/
bescreve(n) Ierst oft de voirs(creven) henric en(de) katlijne beide/
storven en(de) aflivich woirden voe(r) den vors(creven) h(ere)n ja(n)ne/
dat dan en(de) in dien gevalle de vors(creven) h(er) jan mette(n)/
voirs(creven) goede(n) sinen eygene(n) wille sall moeghen doen/
niet wederstaen(de) den beleide vors(creven) in gevalle oec oft/
de vors(creven) katline voe(r) den vors(creven) henricke sterft en(de) de/
vors(creven) henric wed(er)o(m)me te huwelic kert oft dat de/
selve henric ende katline gebreclic wae(re)n ten vors(creven)/
h(ere)n janne uut(er) in tgene des vors(creven) es te doen dat/
hij dan van hen sceiden mach met v(er)lopenen/
tijde te betalen en(de) alsd(an) metten selven sine(n) goede(n)/
dispone(re)n soe hem dat gelieve(n) sall niet tege(n)staen(de)/
den vurw(er)den vors(creven) en(de) alsd(an) tot sine(n) v(er)sueke/
tselve beleit metten scoutbr(ief) te nieute doen cor(am)/
roelants linthre octobr(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator