SAL8126, Act: R°77.3-V°77.1 (78 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°77.3-V°77.1  
Act
Date: 1455-10-07

Transcription

2019-01-30 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) brief es bekint te des(er) meyni(n)ge(n) oft den/
vors(creven) h(ere)n wille(m)me de vors(creven) vestich(eit) vanden vors(creven) rinte(n)/
in toecomen(de) tide(n) opde vors(creven) ond(er)pande niet goetgenoech/
en wae(re) oft dat hem opde selve met rechte niet en/

//
geliefde te p(ro)cede(re)n dat hij hem dan alt(ijt) mette(n) selve(n) brieve(n)/
tot sijne manisse(n) sal moge(n) behulpe(n) opde(n) selve(n) gehuyssce(n)/
en(de) huer goede o(m)me vande(n) vors(creven) rinte(n) te(n) tide(n) als sij valle(n)/
sal gulde en(de) betalinghe te gec(ri)gene en(de) desgelijx o(m)me/
de selve rinte met bete(re)n pande(n) binne(n) d(er) ba(n)mile(n) va(n)/
lov(en) gelegen weert sijnde bove(n) alle co(m)m(er) en(de) laste en(de) coste/
d(er) vors(creven) gehuyssche(n) Behoud(elic) dat de selve gehuyssche(n)/
alt(ijt) met eenre betalinge(n) te doene gestae(n) sulle(n) sond(er)/
argelist en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal den vors(creven) brief ond(er)/
scepen(en) blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator