SAL8126, Act: R°95.2 (109 of 454)
Search Act
previous | next
Act R°95.2  
Act
Date: 1455-10-31

Transcription

2019-02-18 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) arnde vande(n) dale vanden vors(creven) vijftich/
peet(er)s voldaen en(de) v(er)nueght sijnde Soe heeft hij den/
vors(creven) anthonise sine(n) sweer alsd(an) tot sijnre manisse(n) geloeft/
quita(n)cie te geven en(de) oppenbarlic te quiterene va(n) alle(n)/
vurwerden geluften en(de) toeseggene va(n) huwelik(er) vur/
werden hoedanich sij sijn mochten die de vors(creven) anthonijs/
met diericke(n) vande(n) velde sijnre docht(er) den vors(creven) arnde/
sijne(n) behoude(n) sone in huwelik(er) vurwerden geloeft oft/
toegeseedt mach hebben het sij voe(r) no(ta)rijs en(de) getuygen/
voe(r) scepen(en) van loeven(en) oft elswair d(aer) de vors(creven) anthonijs/
des bege(re)n sall sond(er) den selve(n) anthonijse uut ocsuyne/
va(n) dien in enige(n) toecomen(de) tide(n) alsd(an) te [moege(n)] moyen oft aen/
spreken in negeene(n) rechte geestelic oft weerlic in/
enig(er) manie(re)n bij hem selve(n) oft yeman(de) and(er)s gelijc/
de selve quit(an)cie de(n) selve(n) anth(onise) nae recht best sal/
moege(n) dienen en(de) behoeven sond(er) argelist Behoudelic/
oft sijn huwelike vurwerde hog(er) gedroege dan de/
vorsc(reven) vijftich peet(er)s gedraghe(n) moeghe(n) dat hem va(n)/
dien surpl(us) voldaen en(de) volgesciet is En(de) geloven(de)/
hem d(aer) af niet vord(er) te volgen nocht hem meer/
rechts te v(er)mete(n) nocht hog(er) dan de vorsc(reven) l peet(er)s/
gedraghen moeghen sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator