SAL8126, Act: V°107.1-R°108.1 (124 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°107.1-R°108.1  
Act
Date: 1455-11-15

Transcription

2019-02-22 by Marika Ceunen
It(em) henric van leewe in p(rese)nc(ia) der scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft/
verhuert en(de) bekint dat hij verhuert heeft henricke va(n) winghe/
een huys en(de) hoff mette(n) wijng(ar)de en(de) met alle(n) sine(n) toebehoerten/
geleg(en) inde dorpstrate buyte(n) der binne(n)ster poerte(n) tussce(n) de goede/
denijs de walssche op deen zijde en(de) de goede jans wile(n) sondach/
op dande(r) zijde Te houde(n) en(de) te hebbe(n) van kersmisse naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van vii jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er) sonder/
middel volgende Elx jaers dae(re)n binne(n) voe(r) en(de) o(m)me v(½) gul(den)/
peet(er)s d(er) mu(n)ten h(er)toghe ph(ilip)s van bourg(oig)[ne(n)] en(de) van braba(n)t va(n) goude/
goet en(de) ginghe te wete(n) xviii stuv(er)s d(er) selv(er) mu(n)ten voir eenen/
iegelike(n) peet(er) vors(creven) gerek(ent) alle jae(re) te kers(misse) te bet(alen) den vors(creven)/
henricke va(n) leewe den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als/
vervolghde schout opde vurwerden en(de) (con)dicien h(ier) onder bescr(even)/
Ierst dat de vors(creven) henric van winghe jarlix sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde den vors(creven) wijng(ar)t ten behoerlike(n) tijden sijn getidich/
werck van graven van sinckene va(n) stakene en(de) and(er)ssins sal /
doen geven nae sijn behoerten en(de) den selve(n) wijng(ar)t tot sinen/
afsceiden laten wael en(de) loflic opgewracht en(de) gestaect to van /
allen werke totten breken toe It(em) dat de selve henric /
van winghe den chijs uuten vors(creven) goede jarlix gaende ged(ra)gen(de)/
t(er) so(m)men van xvi stuv(er)s en(de) v gr(oten) ten behoerliken tijden in afslage/
van sijnre vors(creven) hueri(n)gen gelden sal en(de) betalen alsoe dat/
de vors(creven) henric noch sijn vors(creven) goede d(aer) van egeene scade/
hebbe(n) noch lide(n) en sulle(n) It(em) dat de selve henric van wi(n)ghe/
tvors(creven) huys sal doen decken en(de) voert and(er) sijn gerief d(aer) inne/
moegen doen maken en(de) and(er)ssins aent selve huys tot sijnen/
gerieve mogen leggen in ti(m)meri(n)gen r(e)p(ar)acien oft and(er)ssins so hem/
dat te gerieve sal dienen tott(er) so(m)men toe vand(er) hueringhen/
van iii(½) jaren en(de) niet vorde(r) En(de) die aengeleeghde hueri(n)ge/
sal den vors(creven) henricke van winghe dienen inder betalinghen/
vanden iii(½) iersten jaren Behoud(elic) oft daenleggen min gedroeghe/
dan de hueri(n)ghe dat hij tsurpl(us) van dien ten eynde vanden/
selve(n) iii(½) jaren sculd(ich) sijn sal uut te reiken en(de) te bet(alen) ass(ecutu)[m]/
/ En(de) heeft geloeft de vors(creven) he(n)ric va(n) leewe de vorscr(even)/
henricke va(n) winghe vander vors(creven) hueri(n)gen den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde geloeft recht warant te sijne cor(am) hortbeke meers/
berghe no(vem)[bris] xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator