SAL8126, Act: V°131.2 (152 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°131.2  
Act
Date: 1455-12-11

Transcription

2019-04-28 by Marika Ceunen
It(em) nae dien dat h(er) wille(m) edelhee(re) prieste(r) op hede(n) voir scepen(en) va(n)/
loeven(en) ov(er)gegeve(n) heeft eenen scepene(n) brieff van loeven(en) sprekende va(n)/
iii riders lijfpensien eene(n) geheeten jan lederbijl sone wile(n) jans dair/
inne de vors(creven) wile(n) jan lederbijl gheert vanden bossche en(de) peeter/
van kelsdonc als principale vande(n) selve(n) iii rid(er)s en(de) jan wile(n) va(n)/
schone(n)berghe als huer borghe verobligeert en(de) verbonde(n) stae(n) o(m)me/
mette(n) selve(n) scepen(en) brieve te v(er)hale(n) en(de) te v(er)reike(n) opden vors(creven)/
peet(ere)n van kelsdonck terdendeel vander lijfpens(ien) vors(creven) en(de) noch/
iii rid(er)s en(de) v stuv(er)s als va(n) acht(er)stelle eens te bet(alen) Soe eest/
dat de vors(creven) jan lederbijl en(de) gheert vande(n) bossche in teg(enwordicheit)/
d(er) scepen(en) van loeven(en) gestae(n) hebbe(n) geloeft indi(vi)sim den vorscr(even)/
h(ere)n wille(m)me [en(de) peet(ere)n va(n) kelsdonc aut alt(e)ri] dat niet wederstaende nochta(n) den selve(n) overge/
ve(n)ne so wes de [sij] geconse(n)teert gewillecoert en(de) ov(er)gegeve(n) hebbe(n)/
den vors(creven) peet(ere)n
soe wes de selve peet(er) met goeder waerh(eit)/
bewise(n) sal connen hem vander vors(creven) lijfpens(ien) zeder den jae(re) van/
li herwert xi dage in meye gegouden en(de) betaelt heeft hebben(de)/
dat hem dat dienen en(de) ten afcortene come(n) sal aen sijn vorscr(even)/
derdendeel en(de) desgelijx aent vors(creven) acht(er)stel d(aer) af sij den vors(creven)/
peet(ere)n alt(oes) geloeft hebbe(n) war(ant) te sine sond(er) argelist cor(am) hortbeke/
meersberghe dec(embris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator