SAL8126, Act: V°141.5-R°142.1 (169 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°141.5-R°142.1  
Act
Date: 1455-12-20

Transcription

2020-06-16 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) p(er)soene(n) hebben geconsenteert en(de) gewillecoert dat/
de vors(creven) jan uuten hove de jonghe hem mette(n) vors(creven) schoutbr(ief)/

//
sal moegen doen beleiden tot allen den goeden have en(de) erve der/
vors(creven) p(er)soene(n) en(de) elx van hen besundert so wa(n)neer hem dat/
gelieven sall in meerder sekernissen der lijfpensien vors(creven) en(de)/
hem d(aer) mede te behulpen o(m)me vander selv(er) lijfpensien tot/
hue(re)n valdage(n) tot behoef der vors(creven) gehuyssche(n) en(d)e kind(ere)n beta/
linghe te gecrige(n) en(de) de selve lijfpensie and(er)ssins tot sijnre/
manisse(n) met zeke(re)n panden ten coste vanden vors(creven) sculdeers/
nae inhoude(n) des lijftochts briefs vors(creven) v(er)pant te worden/
Behoudelic oft de vors(creven) p(er)soene(n) mette(n) selve(n) ja(n)ne enige/
vurwerden oft comescapen [van nu voerdaen] daden oft aengingen dat de selve/
jan dat gebrec oec mette(n) selve(n) beleide v(er)reike(n) sal moge(n)/
En(de) den selve(n) ja(n)ne uuten hove va(n) alle(n) sinen gebreken ver/
nueght sijnde en(de) hem negeen scade hebbe met gad(er)s der/
lijfpensien vors(creven) afgequeten oft v(er)pant sijnde en(de) alle gebreke(n)/
d(aer) af voldaen so salme(n) den vors(creven) p(er)soene(n) de vors(creven) huer br(ieve)/
ov(er)geve(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator