SAL8126, Act: V°144.3 (173 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°144.3  
Act
Date: 1455-12-22

Transcription

2019-05-10 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) joes ts(er)jacops heeft geconsenteert en(de) gewillecoert opp(enbarlic)/
datme(n) den vors(creven) karele sine(n) brueder ov(er)geve en(de) te liverere/
alle de [alsulke(n)] brieve(n) beide [en(de) gescriften] erfbr(ieven) en(de) ande(re) wesende ind(er) scep(enen) com van/
gaesbeke aengaen(de) den goeden van hue(re)n vader en(de) moed(er) vors(creven)/
oft and(er)ssins hen [die] toebehoe(re)n mochte(n) in wat manie(re)n dat [hoedanich sij] wae(re)n/
Beke(n)ne(n)de hem de vors(creven) joes d(aer) inne negeen recht te hebbe(n) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator