SAL8126, Act: V°146.3 (175 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°146.3  
Act
Date: 1455-12-22

Transcription

2020-01-23 by Marika Ceunen
It(em) peet(er) fijte(n) va(n) willebringhe(n) en(de) henric fijte(n) sijn brued(er) van/
vertrijke in p(rese)nc(ia) hebbe(n) geloeft jacoppen blanckart ende/
jacoppe(n) wittema(n) tot hue(re)r manisse(n) oft des eens va(n) hen te/
v(er)nueghe(n) en(de) te bet(alen) xxx rijders der mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n/
en(de) xxiii stuv(er)s va(n) coste va(n) rechte die int v(er)volghe(n) va(n) desen/
gedain is tussce(n) dit en(de) va(n) in sat(er)dage neestcomen(de) ov(er) viii/
dage(n) oft alsd(an) mett(er) sonne(n) inder vroente(n) te come(n) baudewijns/
zoete en(de) vorst(er)e va(n) lov(en) en(de) d(aer) niet uut te scheide(n) sij en sulle(n)/
hen d(aer)af v(er)nueght hebbe(n) beslicht sijn mette(n) rechte oft mett(er)/
minne(n) ende dat enich va(n) die(n) tween gescie(n) sal d(aer) voe(r)/
sijn borge(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n indi(vi)sim henric va(n) pamele/
he(n)ric de smet geheete(n) vande(n) putte jan claes Behoud(elic) dat/
so wa(n)nneer de selve schout betaelt sal sijn ofte die ombet(aelt)/
sijnde de vors(creven) borge(n) alsoe vele doen dat de voirs(creven) peet(er)/
fijte en(de) he(n)ric sijn brued(er) ten vors(creven) daghe ind(er) vroente(n) come(n) dat/
sij d(aer) mede de gelufte vors(creven) voldae(n) sulle(n) hebbe(n) en(de) voerdaen/
ongelast blive(n) et p(ri)mi duo ende va(n) gelike(n) soe heeft/
geloeft loenijs fijte de vors(creven) xxx rijd(er)s en(de) xxiii st(uvers) te(n) vors(creven)/
dage te bet(alen) oft ten vors(creven) dage ind(er) vors(creven) vroente(n) te come(n) en(de)/
d(aer) voe(r) es borge jan laureys va(n) bierbeke in alle d(er) mate(n)/
vors(creven) Et exin(de) p(ro)misit d(i)c(t)us leoni(us) d(i)c(tu)m jo(hannem) laureis inde(m)pn(em)/
(con)s(er)va(r)e hortbeke meersb(er)ghe dec(embris) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-04-20 by The Administrator