SAL8126, Act: V°159.2 (184 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°159.2  
Act
Date: 1455-12-23

Transcription

2019-05-10 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) peet(er) [goert] de basieu in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) pet(ere)n/
goerde sijne(n) brueder tot sijnre manisse(n) te comen voir den/
hee(r) vanden leene en(de) sijne ma(n)nen d(aer) afmen de goede h(ier) ond(er)/
bescr(even) te leene af houden(de) is en(de) ald(aer) den selve(n) goerde [pet(ere)n] in be/
hoerlik(er) manie(ren) inde selve goede te goeden en(de) te vestighen/
gelijc hem dat diene(n) sal en(de) behoeven ten coste des selfs peet(er)s/
goerds Te weten in een huys en(de) hof met alle(n) sine(n) toebeh(oerten)/
geleg(en) te basieu vore den kerke ald(aer) gelijck(er) wijs jan arge(n)t/
de vors(creven) goede [ald(aer)] te houden plach Behoudelic dat de vors(creven) goert/
den vors(creven) peet(ere)n sine(n) brueder wed(er)om beki(n)ne(n) sal sijne(n) erfwech/
tot ewige(n) daghe(n) te hebbe(n) en(de) te behouden van sijne(n) goeden/
ald(aer) gelegen ov(er) en(de) dore de goede vors(creven) t(er) minst(er) scade(n) totten/
borre(n)putte ald(aer) staen(de) inde selve goede
Item noch ii(½) boend(er)/
lants gelegen tusscen chenymont en(de) pontaille welke goede ii(½) /
boend(er) toebehoe(re)n plagen janne watoy eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator