SAL8126, Act: V°175.2 (196 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°175.2  
Act
Date: 1456-01-15

Transcription

2020-03-17 by Marika Ceunen
It(em) niet tege(n)staende dien dat den valdach vande(n) vorscr(even)/
gelde ierst es [sijn sal] te paessche(n) naestcomen(de) Soe heeft nochtan/
de selve jan hanssens geloeft bi(n)ne(n) dese(n) middele(n) tijde te(n) v(er)sueke/
des selfs denijs oft and(ere)n va(n) sine(n) weghe(n) te leve(re)n also vele/
schoen als de selve denijs oft ande(re) die beheet va(n) hem d(aer)/
toe sulle(n) moge(n) hebbe(n) binne(n) de(n) selve(n) middele(n) tijde slite(n) sulle(n)/
moge(n) sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator