SAL8126, Act: V°190.3 (212 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°190.3  
Act
Date: 1456-01-27

Transcription

2020-03-19 by Marika Ceunen
It(em) h(er) raes de rijke(re) prieste(r) die beclaecht hadde heeft ja(n)nesse/
symoens voe(r) xx rid(er)s en(de) op morge(n) te mistide d(aer) af den ierste(n) dach/
van rechte duere(n)de op morge(n) [in dondersd(age)] te mistide alse opde(n) ierste(n) dach nae d(er)/
clachte(n) volgende hebbe(n) den selve(n) dach uutgestelt en(de) v(er)linght/
tot des ierste(n) dijsdaeghs te mistide neestcomen(de) nae groet vastel/
avont o(m)me alsd(an) inder selv(er) mett(er) selv(er) clachte(n) voert te vare(n) gelijc/
sij op morge(n) [dondersdage] gedaen soude(n) hebbe(n) cor(am) jasp(ar) abs(oloens) meersb(er)ge/
ja(nuarii) xxvii vid(elicet) die mart(is)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator