SAL8126, Act: V°194.5 (218 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°194.5  
Act
Date: 1456-01-30

Transcription

2020-03-20 by Marika Ceunen
It(em) sander va(n) oerbeke als geleid nae de(n) rechte d(er) stat va(n) loeven(e)/
totte(n) haeflike(n) goede(n) jans en(de) marie(n) kind(ere)n jans wile(n) zegherssoen/
en(de) totte(n) haeflike(n) goede(n) henrix uute(n) liemi(n)gen na(tur)lic sone jans/
wilen uute(n) liemi(n)gen zwag(er) der vors(creven) kind(ere)n in p(rese)nc(ia) heeft ge/
kint en(de) gelijt dat hij gehave(n) en(de) ontf(angen) heeft va(n) augustijne/
geheete(n) smeeters lxxiii gul(den) clinckarde te xiiii st(uvers) stuc/
in afslage va(n) xcii clinckarde gelik(er) weerde(n) d(aer) inne de vors(creven)/
austijn te(n) vors(creven) p(er)soene(n) gehoude(n) was met scepen(en) br(ieve) va(n) lov(en) d(aer)/
op gemaent xiii in meye int jair xiiii[c] li quitere(n)de de(n) vors(creven)/
austine vande(n) vors(creven) lxxiii clinck(arde) in mynd(er)nisse(n) d(er) su(m)me(n) vors(creven)/
cor(am) borchove(n) lint(re) ja(nuarii) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator