SAL8126, Act: V°39.4 (36 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°39.4  
Act
Date: 1455-08-16

Transcription

2019-01-11 by Marika Ceunen
It(em) henric van bullestraten in p(rese)nc(ien) heeft geloeft ja(n)ne van ijssche/
dat hij v(er)vueghen en(de) contente(re)n sal janne de pape wonende/
inde dorpstrate van ii rid(er)s lijfpensien en(de) janne van breedzijp/
inde wijng(ar)tstrate van i(½) rider lijfpensien d(aer) inne de selve jan/
van ijssche met zeke(re)n borgen die hij d(aer) voe(r) gesedt heeft/
met scepen(en) br(ieve) van loeven(en) gehouden en(de) v(er)bonden is [en(de) den last van dien op hem genome(n) heeft] en(de) den vors(creven) ja(n)ne/
en(de) den selve(n) sinen borgen d(aer) af scadeloes houden en(de) ontheffen sal/
en(de) de brieve vand(er) vors(creven) lijfpensien den selve(n) ja(n)ne tot sijnd(er)/
manissen in sinen handen geca(n)celleert en(de) te nyeute gedaen ov(er) te/
leve(re)n in sinen handen geloven(de) alnoch de selve he(n)ric van /
wege(n) des vors(creven) jans va(n) ijssche den selve(n) ja(n)ne van breedzijp/
te v(er)nuegen en(de) te bet(alen) v rid(er)s oft d(aer) omtrent die de selve/
jan uut ocs(uyne) d(er) selv(er) lijfpens(ien) [van v(er)lopen pachte] en(de) and(er)ssins den selve(n) ja(n)ne van breed/
zijp sculd(ich) is alsoe dat de selve ja(n) va(n) ijssche en(de) sijn borgen d(aer)/
af tot negeenen tijden gelast noch geprae(m)pt sijn en sulle(n) sond(er) argelist/
cor(am) lint(ere) hortbeke aug(usti) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-08-16 by Marika Ceunen