SAL8126, Act: V°66.3 (67 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°66.3  
Act
Date: 1455-09-27

Transcription

2019-03-21 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) schoutbrief sal blive(n) liggen(de) ond(er) scepen(en) van loeven(en)/
tot des(er) meyni(n)gen oft den vors(creven) stasse van nad(er)scape ontquijt wordt/
van half october naestcomen(de) binne(n) jaers d(aer) nae alsulke(n) huys en(de) hof/
geleg(en) te court s(in)[t] estevene alse de selve stas tege(n) den vors(creven) ja(n)ne/
voir ix halst(er) rox erflic [te(r) erfpachten] genome(n) heeft dat hij hem dan behulpe(n)/
sal o(m)me vand(er) vors(creven) schout bet(alinge) te gec(ri)gene En(de) den vors(creven) tijt ov(e)rlede(n)/
sijnde sond(er) de selve goede [hem] te v(er)nad(er)scape(n) datme(n) dan den schoutbrief/
te nyeute doen sal cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator