SAL8126, Act: V°92.2 (102 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°92.2  
Act
Date: 1455-10-29

Transcription

2019-02-01 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) peet(er) keyenoeghe in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt/
dat hij voe(r) allet recht actie int(er)est en(de) aensprake die hem toe/
behoe(re)n oft toebehoe(re)n mochte(n) inde vors(creven) goede gehave(n) ende/
ontfange(n) heeft van meest(er) janne van overwinghe de su(m)me/
va(n) xx rid(er)s d(er) mu(n)ten h(er)toghe ph(ilip)s va(n) bourg(oignen) en(de) va(n) brabant/
den selve(n) meest(er) ja(n)ne en(de) en(de) eene(n) yegeliken dien dat aen/
cleve(n) mach volcomelic quijtsceldende Geloven(de) vande(n) vors(creven)/
xx rid(er)s noch va(n) neghene(n) rechte actie oft aensprake/
die hem inde vors(creven) goede gebue(re)n mochte aentespreke(n) te/
moyde(n)ne oft te vixe(re)n noch te rechte te trecke(n)ne bij hem/
selve(n) noch bij nyema(n)de anders in egene(n) rechte gheestelic/
oft weerlic in enig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator