SAL8126, Act: V°93.3 (104 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°93.3  
Act
Date: 1455-10-31

Transcription

2019-02-05 by Marika Ceunen
It(em) den vors(creven) lijfpe(n)sie brief sal blive(n) liggende ond(er) scepen(en)/
van loeven(en) tot dier meyni(n)ge(n) dat reynie(r) vande(n) hovelde/
vader der vorg(enoemde) maghtelden hem d(aer) mede sal moege(n) behulpe(n)/
o(m)me jairlix tot hue(re)n valdage(n) d(aer) af bet(alinge) te gec(ri)gene sonder/
die selve lijfpe(n)sie te v(er)coepene oft te belastene in enig(er)/
manie(re)n oft oec late(n) oft doen afquite(n) m(aer) sal de rinte(n) va(n)/
dien alleene heffen en(de) vue(re)n alsoe lange de vors(creven) joffr(ouwe)/
lijsbeth leve(n) sall d(er) vors(creven) maghtelden leefdage lang op dat/
de vors(creven) maghtelt voe(r) de vors(creven) joffr(ouwe) lijsbetthe(n) niet/
aflivich en wordt en(de) oft maghtelt alsoe voe(r) d(er) vors(creven)/
joffr(ouwe) lijsbetthe(n) aflivich wordt dat dan de vors(creven) joffr(ouwe)/
lijsbetthe(n) van dan voertaen d(aer) af ongehoude(n) sijn sal en(de)/
blive(n) iet meer te bet(alen) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator