SAL8127, Act: R°138.3 (164 of 453)
Search Act
previous | next
Act R°138.3  
Act

Transcription

 by 
It(em) jan vand(er) beken briede(r) en(de) pauwels oliviers als kerckmeest(er)s/
en(de) momboe(re)n d(er) capelle(n) va(n) ons(er) liev(er) vrouwe(n) inde hoelstrate/
in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van lov(en) gestae(n) hebbe(n) oppenbarlic gekint en(de)/
gelijt dat hen inde(n) name en(de) va(n) wege(n) d(er) selv(er) capelle(n) bij/
goerde vand(er) karnie(re)n henricke de becke(re) he(n)ricke va(n) du(n)nemelc/
en(de) gielise platvoet volcomelic voldaen en(de) genoech geschiet is/
va(n) alsulke(n) gelufte(n) va(n) genoechdoene en(de) wara(n)deerscape als d(er)/
selv(er) capelle(n) bij lijsbetthe(n) wed(uwe) he(n)rix wijle(n) va(n) cortrijke en(de) henr(icke)/
va(n) cortrijke hue(re)n sone va(n) iii vierdeel lants paulo geleg(en)/
opt husselsschevelt inde p(ro)chie va(n) s(in)te mychiels te lov(en) tussce(n)/
de goede roelofs vranx en(de) wout(er)s va(n) nethene(n) gedae(n) is Beke(n)ne(n)de/
hen de selve momboe(re)n va(n) wege(n) als voe(r) bide(n) vors(creven) p(er)soene(n) met/
goede(n) gereede(n) pe(n)ni(n)ge(n) die sij d(aer) af voe(r) gelevert hebbe(n) genoech gesciet/
te sijne Scelden(de) hen d(aer) af quite [den selve(n) p(er)sone(n) d(aer) af volc(omelic) quijt scelden(de)] Gelove(n)de de selve kerckmeest(ere)n/
en(de) momboe(re)n va(n) wege(n) als voe(r) voe(r) hen hue(re)n erfg(enamen) en(de) naec(omelingen)/
d(er) vors(creven) lijsbetthe(n) henr(icken) hue(re)n sone hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen) en(de) den/
vors(creven) p(er)soene(n) en(de) [hen nocht] hue(re)n goeden d(aer) af ne(m)m(er)meer aentespreke(n) te moeye(n) (et)c(etera)/
cor(am) liemi(n)gen vynck dec(embris) x
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-07-23 by kristiaan magnus