SAL8127, Act: R°202.2 (242 of 453)
Search Act
previous | next
Act R°202.2  
Act

Transcription

2019-09-02 by kristiaan magnus
It(em) jan bonens bin p(rese)ncia heeft geloeft denijse laukens w/
vleeschouwe(r) tusschen dit en(de) beloke(n) paeschen soe vele te doene/
en(de) aen den abdt en(de) co(n)ve(n)te des cloest(er)s van vileer te verwerve(n)ne/
alsulke(n) brieve daermede dat de selve denijs sal moge(n) bliven/
behoude(n)de een stucke beempts gehete(n) demerbroeck houde(n)de/
viii boender luttel myn oft meer En(de) noch een stucke beempts/
geheten tgroot eusel houde(n)de iiii boend(er) luttel myn oft meer/
beyde gelegen te werchte(re) toebehore(n)de der poirte(re) van vileer/
Gelijck de selve denijs die voirscr(even) beempde jegen henricke(n)/
vande(n) velde van half m(er)te lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n/
in hueringhen genome(n) heeft Gelijck dat die scepen(en) brieve/
xiiii dage in januario a(nn)[o] lv daer op gemaect dat volcomelik(er)/
uutwisen en(de) begrypen Al wert oic alsoe dat willem ...?/
hove die de voirscr(even) goede met meer ande(re)n goeden sijn/
leefdach lanck duerende in pechtinge(n) houde(n)de en(de) voir den/
uutganck vande(n) voirscr(even) vi jae(re)n aflivich wordde beert/
vyncke febr(uarii) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-09 by kristiaan magnus