SAL8128, Act: R°314.2 (430 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°314.2  
Act
Date: 1441-05-10

Transcription

2020-10-23 by kristiaan magnus
It(em) all eest alsoe dat de voirs(creven) p(er)soenen de voirs(creven) schout geloeft hebben/
te betalen(e) tonser vrouwen dage nati(vita)[tis] naestcomen(de) dat nochtan dien/
niet wed(er)staende de selve p(er)soenen ten vors(creven) dage sullen (moeten)/
betalen de voirs(creven) vi peet(er)s ende xii stuve(re) en(de) alse vander xv peet(er)s/
rijd(er)s en sullen sy niet meer betalen dan so vele gelts als ged(ra)gen/
sullen vi mudden rox en(de) xii moel(evate) pag(abilis) cu(m) va(n)no (et)c(etera) d(aer) af de voirs(creven)/
jan de donde(re) tot sijnen schoensten nemen en(de) kiesen sal den hoeghsten/
merckdach te weten(e) viii dage voe(r) s(in)[te] jansmisse en(de) viii dage d(aer)na/
dat selve coren tot sijne(n) hoeghsten gegouden sal hebben te (loevenen)/
inden corenhuyse ende so men dat cleerlijc bevinden sal (opden) (register)/
d(er) stad van loeven(en) ende d(aer) op de beckers hue(re)n prijs nemen (sullen)/
en(de) alsd(an) sullen de selve p(er)soenen den voirs(creven) ja(n)ne de don(dere) (so) (vele)/
gelts betalen als tselve coren alsd(an) en(de) te dyen dage g(egouden) (sal)/
hebben en(de) niet meer Et p(ri)m(us) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-03 by kristiaan magnus