SAL8128, Act: R°314.3-V°314.1 (431 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°314.3-V°314.1  
Act
Date: 1441-05-08

Transcription

2021-01-09 by kristiaan magnus
It(em) jasp(er) abs(oloens) nu t(er) tijt scepen(en) te loeven(e) in deen zijde en(de) jan neete(n)/
in dande(re) zijde in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) va(n) loeven(en) gestae(n) hebbe(n) gekint/
en(de) gelijt voir hen hue(re)n oire(n) erfgename(n) en(de) naec(omelinge) dat sij tegen/
malcande(re)n eene wisselinghe en(de) p(er)mutacie gedaen hebbe(n) vande(n)/
goede(n) h(ier) na bescr(even) Inde(n) ierste(n) de vors(creven) jasp(er) van eene(n) stuc lants/
houden(de) een dach(mael) luttel min oft meer gelege(n) opde(n) cruyswech/
inde p(ro)chie va(n) hoelair tussche(n) de goede des vors(creven) jans neete/
in deen zijde en(de) de goede d(er) capelrie(n) va(n) hoelair in dande(re) zijde/
En(de) de vors(creven) jan neeten va(n) eene(n) dach(mael) lants geleg(en) inde vors(creven)/
p(ro)chie opt streetkens velt neve(n) den blaend(er)wech aen deen zijde/
en(de) de goede des vors(creven) jasp(er)s op dande(re) zijde It(em) noch va(n) eenen/
stuc boschs des selfs jans neeten geleg(en) ald(aer) bute(n) den .../
voe(r) troefhoff gelege(n) nu toebehoe(re)nde den vors(creven) jasp(er) tussche(n) de/
goede pauwels scofs op deen zijde en(de) de ...
//
op dande(re) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde tot aent streetke(n) ald(aer) Te wete(n) dat den vors(creven) jasp(ere)n en(de) sijne(n) erve(n) en(de) naec(omelinge)/
voe(r) sijn vors(creven) dach(mael) lants gelege(n) opde(n) cruyswech tot ewige(n)/
dage(n) volge(n) en(de) toebehoi(re)n sulle(n) tvors(creven) dach(mael) lants opt street/
ken velt en(de) tvors(creven) stuc bosch geleg(en) als voe(r) En(de) de(n) vors(creven)/
(jan) neete en(de) sijne(n) naecomeli(n)ge(n) voe(r) de vors(creven) sijn ii stucke(n)/
... sal volge(n) en(de) tewige(n) dage(n) toebehoe(re)n tvors(creven) dach(mael) lants/
geleg(en) inden cruyswech gelijc vors(creven) steet Welke goede ald(us)/
tege(n) (malcanderen) v(er)wisselt en(de) gep(er)muteert sijnde elc van/
des and(er)s ... It(em) voe(r) hem sijne(n) erfgename(n) en(de) naec(omelinge)/
(s)oude(n) besitte(n) en(de) possesse(re)n sal sond(er) yemants wed(er)segge(n) des/
... vande(n) ande(re)n oft hue(re)r oire(n) oft erfg(ename) tot ewige(n) daghe(n)/
... de vors(creven) p(ar)tije(n) t(er) manisse(n) elx va(n) hen elc de(n) and(ere)n/
... verwisselde(n) goede(n) vestich(eit) en(de) [altijt] genoech te doene en(de) tege(n)/
(enen) iegelike(n) gerecht wara(n)t te sijne soe dat behoe(re)n sal sond(er)/
(arge)list alsoe dat elke(n) va(n) hen vast en(de) genoech sijn moege/
(coram) kers(makere) opp(endorp) maii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-12-03 by kristiaan magnus