SAL8128, Act: V°314.3-R°315.1 (432 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°314.3-R°315.1  
Act
Date: 1441-05-12

Transcription

2016-01-04 by kristiaan magnus
It(em) jasp(er) abs(oloens) nu t(er) tijt scepen(en) te loeven(en) in deen zijde en(de) jan die/
cafmeye(re) woenen(de) te hoelair in dande(re) zijde in p(rese)ncie(n) d(er) scepen(en)/
va(n) loeven(en) ... hebbe(n) gekint en(de) gelijt voir hen hue(re)n oire(n)/
erve(n) en(de) nacom(elinge) dat sij tege(n) malcande(re)n eene v(er)wisseli(n)ge en(de)/
... vande(n) goede(n) h(ier) nae bescr(even) Te wete(n)/
de vors(creven) ... va(n) eene(n) stuc lants geleg(en) inde p(ro)chie va(n) hoelair/
opde(n) ... houden(de) (½) boend(er) luttel min oft meer tussche(n) de(n)/
cruythof op deen zijde en(de) she(re)n strate op dande(re) zijde en(de) naest
//
den lande jans die cafmeye(re) opde derde zijde En(de) de vors(creven) jan/
die casmeye(re) va(n) i boend(er) lants bet eene(n) stuc lants houden(de) een/
half boend(er) bat meer da(n) min gelege(n) op h(er) jans dall neve(n)/
den rosierwech aen deen zijde en(de) de(n) goede(n) des vors(creven) jasp(er)s aen/
dande(re) zijde Te wete(n) dat den vors(creven) jasp(ere)n en(de) sijne(n) erve(n) en(de)/
naec(omelinge) voe(r) sijn vors(creven) stuc lants geleg(en) opde ... te ew(igen)/
dage(n) volge(n) en(de) toebehoe(re)n sall tvors(creven) stuc lants geleg(en) opde(n)/
jans dal En(de) de(n) vors(creven) ja(n)ne die cafmeye(re) en(de) sijne(n) naecomelin(n)ge(n)/
voe(r) tvors(creven) sijn stuc lants geleg(en) op ... d(aer) af sal volge(n) en(de)/
tewige(n) dage(n) toebehoe(re)n tvors(creven) stuc ... geleg(en) opde weeme?/
gelijc vors(creven) steet Welke goede ald(us) deen tege(n) de(n) ande(re) (gewisselt)/
en(de) gep(er)muteert sijnde elc va(n) hen des and(er)s goede ... voe(r) hem/
sijne(n) erfg(enamen) en(de) naec(omelinge) behoude(n) besitte(n) en(de) possesse(re)n (sonder) yema(n)s/
wed(er)segge(n) des eens vande(n) and(ere)n oft hue(re)r oire(n) oft .../
ewige(n) daghe(n) Geloven(de) de vors(creven) p(ar)tije(n) t(er) manisse(n) ... elc/
den and(ere)n va(n) sijne(n) verwisselde(n) goede(n) vestich(eit) en(de) ... te/
doene en(de) tege(n) eene(n) iegelike(n) gerecht wara(n)t te sijne .../
behoe(re)n sal sond(er) argelist alsoe dat elke(n) va(n) hen vast en(de) genoech/
sijn moege cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-12-03 by kristiaan magnus