SAL8129, Act: R°108.2 (105 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°108.2  
Act
Date: 1458-11-27

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) goert bogaerts sone henrix wijle(n) bog(ar)ts die den vors(creven) ii geleidde(n)/
in hue(re)n handen gebracht en(de) gegeve(n) heeft den schoutbrief d(aer) uut tvors(creven)/
beleit gedaen is heeft geconsenteert en(de) gewillecoert tselve beleit gedae(n)/
te worden Tot dien eynde en(de) tot dier meyni(n)ghe(n) dat de selve/
geleidde en(de) elc va(n) hen altoes bij wete(n) en(de) (con)sente henrix va(n) erpe/
en(de) and(er)s niet hen sulle(n) d(aer) mede behulpe(n) alst hen gelieft o(m)me hen/
samentlic en(de) elke(n) besund(er)t en(de) oec desgelijx den vors(creven) henricke/
va(n) erpe tontheffene va(n) alle tgene d(aer) voe(r) sij [en(de) de selve henr(ic)] te laste staen voe(r)/
den vors(creven) wijle(n) henricke(n) bog(ar)t vader des vors(creven) goerts met gaders? allen?/
coste(n) en(de) laste(n) hoedanich die sijn mochte(n) die sij d(aer)o(m)me gelede(n) ofte/
gedae(n) hebbe(n) oft lide(n) oft doen sulle(n) moge(n) En(de) oft gebuerde van ..?/
mette(n) vors(creven) beleide enige vande(n) vors(creven) goede(n) te v(er)coepene en(de) sal ..? [so heeft ..?]/
de vors(creven) goert bog(ar)ts va(n) die(n) goede(n) gehoude(n) sijn te hande en(de) te monde/
te come(n) en(de) den coep(er)e genoech doen en(de) waercap te gelove(n) e..?/
linkene en(de) joeskene sijnre [sijne(n) brueder en(de)] sust(er) en(de) brued(er) ond(er) huer dage sijnde/
hem te neme(n) en(de) te v(er)vane en(de) den vors(creven) ii geleidde(n) en(de) henricke van?/
erpe vandet vors(creven) is gecuelt en(de) ontlast sijnde so salme(n) de selve/
brieve den selve(n) goerde late(n) volge(n) Behoud(elijc) dat de selve g..?/
den vors(creven) goerde en(de) sijne(n) brued(er) en(de) sust(er) vors(creven) bijstentich(eit) va(n) rechte sulle(n).?/
moge(n) doen op dat sijs beghe(re)n en(de) op cost goerts en(de) sijns brued(er)s en(de) s(usters)/
vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus