SAL8129, Act: R°133.1 (132 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°133.1  
Act
Date: 1458-12-19

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Desen brief sal blive(n) liggen(de) ond(er) scep(enen) va(n) lov(en) te dier/
meyni(n)ge(n) dat hem berthel(meeus) d(aer) mede sal moge(n) doen/
leide(n) en(de) mette(n) selve(n) beleide de vors(creven) goede vruchten/
p(ro)fijte(n) en(de) sculde(n) d(aer) mede houde(n) aenveerde(n) en(de) v(er)volghen nae/
inhoude(n) d(er) vurw(er)d(en) vors(creven) en(de) and(er)s niet noch niet vorde(r)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus