SAL8129, Act: R°136.2 (135 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°136.2  
Act
Date: 1458-12-22

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) gheertruyt svos in p(rese)nc(ia) heeft geloeft tot allen/
hue(re)n coste en(de) laste den vors(creven) meest(er) ja(n)ne boets h(ere)n ja(n)ne/
amele(n) h(ere)n ja(n)ne vande(n) broeke en(de) ja(n)nesse nijs tot hue(re)r/
manisse(n) en(de) tot elx van hen te comen voir de wet va(n) nyenhove?/
en(de) ald(aer) nae alle vorme(n) en(de) manie(re)n va(n) rechte alle huer goede/
den selve(n) p(er)soene(n) en(de) elke(n) va(n) hen te v(er)bindene te v(er)oblige(re)ne en(de)/
tond(er)pande te sette(n) en(de) nae vorme(n) va(n) rechte hen d(aer) aen zek(er) te/
maken dat sij hen en(de) elke(n) va(n) hen d(aer) aen sulle(n) moge(n) v(er)richte(n) en(de) exe/
cucie neme(n) o(m)me vand(er) vors(creven) lijfpensie(n) het sij van jaerlike(n) rinte(n) het/
sij va(n) bewisenisse der selv(er) het sij va(n) coste en(de) co(m)m(er) die sij oft/
enich va(n) hen gelede(n) sulle(n) hebbe(n) met gad(er)s d(er) quiti(n)ge(n) vand(er) selv(er)/
lijftochte(n) scadeloes gehouden en(de) onthave(n) te worden cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus