SAL8129, Act: R°148.3-V°148.1 (145 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°148.3-V°148.1  
Act
Date: 1459-01-02

Transcription

2019-08-27 by kristiaan magnus
It(em) niet wed(er)staende d(er) geluften va(n) c rijd(er)s vorscr(even) so sullen/
/ de vorscr(even) sculd(er)s moge(n) gestaen met alsoe vele gelts te betale(n)/
te(n) vorscr(even) valdage als gegoude(n) sullen hebben inde(n) core(n)huyse/
te loeven(en) lv mudde(n) corens d(er) mate(n) van loeven(en) viii dage/
voe(r) sincte jansdach oft viii dage d(aer) nae van welke(n) ii dagen/
de vorscr(even) ja(n)nes de(n) koese sal hebbe(n) en(de) gelijc nae [men] die(n) prijs/
va(n)den core(n)ne bevi(n)den sall opt registe(r) vander stat cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus