SAL8129, Act: R°162.2 (152 of 377)
Search Act
previous | next
Act R°162.2  
Act
Date: 1459-02-11

Transcription

2019-08-27 by kristiaan magnus
Want Nae dien dat ten versueke machtelds vand(er) veste(n) als geleit/
sijnde tot allen den haeflike(n) goede(n) andries wijle(n) crabbe bescr(iven)/
sijn geweest voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) op hede(n) rechts/
te plege(n) yde wed(uw)[e] des vors(creven) wijle(n) andries en(de) jan en(de) gheert/
crabbe huer kinde(re) die huer ongebruyc dede(n) aende have h(ier)/
nae bescr(even) Te wete(n) inde(n) ierste(n) iiii bedde(n) mett(er) toebehoert(en) (½)/
dossine cussene eene(n) rock eene(n) pels een hoyke en(de) een/
cleet It(em) i scrijne i ri(n)ne iii wijnpotte ii walputpotte v/
matelen potte(n) iii ketels i pa(n)ne i lavoer xviii te(n)ne(n) scotele/
v dobbelie(re)n i lavoer en(de) i ketel It(em) iii sidele(n) ii wijncupe/
xv strene(n) garens noch iiii wijncupe(n) iii wijnvate(n) i calf ii/
tafele(n) iii morsels It(em) ii pa(n)ne(n) Tot welke(n) dage de vorscr(even)/
p(ar)tijen niet come(n) en sijn noch hen rechts v(er)mete(n) en hebbe(n) soe/
hebbe(n) de h(ere)n scep(enen) va(n) lov(en) t(er) manisse(n) gewijst voir een vo(n)nisse/
datme(n) d(er) vors(creven) maghtelde(n) vande(n) vors(creven) goede(n) houde(n) sal in (hueren)/
bel(eide) alsoe v(er)re alst noch voir hen come(n) is cor(am) witte ...?/
prijke(re) m(er)sels ja(nua)[rii] xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus