SAL8129, Act: V°103.4-R°104.1 (103 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°103.4-R°104.1  
Act
Date: 1458-11-24

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) wout(er) in p(rese)nc(ia) heeft gehuert en(de) bekint dat hij/
gehuert heeft tegen ja(n)nesse vand(er) eyken vors(creven) vii zille(n) beemts/
oft d(aer) omtre(n)t meer oft min [paulo] gelijc de vors(creven) ja(n)nes die liggen(de) heeft/
te nederlinthe(r) in twee stucke(n) Te houden en(de) te hebbe(n) van/
ons(er) vrouwe(n) dage purificacie naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van vi/
jae(re)n lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgende/
elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) o(m)me en(de) voe(r) xlii gul(den) te x stuv(er)s/
mo(ne)[te] d(omi)ni ph(ilipp)i duc(is) an(te) dat(um) p(rese)n[te] mo(ne)[t(e)] deen helicht te/
/ bamisse en(de) dand(er) helicht to(n)s(er) vrouwe(n) dage purificacie d(aer) neest/
volgen(de) te betale(n) en(de) te loven(en) te leve(re)n den vors(creven) ja(n)nese den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] opde vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae bescr(even)/
Inde(n) ierst dat de vors(creven) wout(er) jaerlix te(n) behoerlike(n) tijde den chijs/
en(de) last uute(n) vors(creven) goede(n) gaen(de) gelde(n) en(de) betale(n) sal sond(er) [... ... moge(n) te doene] ... .../
vande(n) gelde vors(creven) [xlii gul(den) vors(creven)] alsoe dat de(n) vors(creven) ja(n)nesse(n) noch sijn goede/
d(aer) va(n) [af] egeen scade hebbe(n) noch lide(n) en sulle(n) It(em) sal de selve/
wout(er) de vors(creven) beemde jaerlix sijne(n) tijt due(re)nde wael en(de) loflic/
beheyme(n) en(de) bevrede(n) gelijc sijne(n) regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
It(em) sal de selve wout(er) tussce(n) dit en(de) half m(er)the naestcomen(de) op/
sijne(n) cost opde vors(creven) beemde sette(n) een hondert leve(n)de poete(n)/
en(de) die wael v(er)doerne(n) en(de) v(er)doere(n)t houden sijne(n) tijt due(re)nde m(er)/
oft d(aer) af [va(n) die(n)] enige [poten] v(er)droeghde(n) die sal wout(er) hebbe(n) en(de) indie stat/
wed(er)o(m)me een [so vele] ande(r) sette(n) en(de) [die] v(er)doerne(n) en(de) v(er)doere(n)t houde(n) als vors(creven)/
steet It(em) sal de selve wout(er) de(n) vors(creven) ja(n)nesse jairlix geve(n)/
te liechtmisse (½) dossine lint(er)sche hantkase(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus