SAL8129, Act: V°122.2 (116 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°122.2  
Act
Date: 1458-12-11

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) jan van landeloes in p(rese)nc(ia) heeft geloeft gesek(er)t/
en(de) ten heilige(n) geswore(n) dat hij egeedera(n)de brieve va(n) beleide/
oft ande(r) op sijn goede spreken(de) en heeft nocht oec egene/
make(n) en sall tot neghene(n) plaetsen die den vors(creven) roelove/
vand(er) elst letsel sijn mochten aende borchtochte [der vors(creven) iii rid(er)s] oft aende/
schout ind(er) vors(creven) regime(n) begrepen en(de) dat hij d(aer) tegen/
ne(m)m(er)meer geweer sueke(n) en sal m(aer) d(aer) af stae(n) te(n) rechte va(n)/
des(er) stat en(de) hem d(aer) tege(n) met negene(n) and(ere)n rechte te behulpe(n)/
in enig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em) scab(inis) bah(er)zoere baelge forestario/
dec(embris) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus