SAL8129, Act: V°128.1 (127 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°128.1  
Act
Date: 1458-12-16

Transcription

2019-09-08 by kristiaan magnus
Het sijn comen in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) inde/
banc ald(aer) dierick vand(er) horst als geleit nae de(n) rechte der stat/
van loeven(en) tot allen den goeden have en(de) erve jacops ve(re)noede(n)/
in deen zijde en(de) gielijs le(m)mens in dande(r) zijde alse va(n)/
eene(n) roede(n) tabb(ar)de met queden va(n) eene(n) tappijte va(n) eene(n)/
p(er)de mette(n) sadele Welke have de vors(creven) gielijs seide dat/
hij gecocht hadde tege(n) jacoppe ve(re)noeden vors(creven) en(de) wel/
betaelt en(de) hem d(aer) af niet sculdich en wae(r) voe(r) en(de) eer/
de vors(creven) dierick geleit was P(rese)ntere(n)de dat te thoene(n)/
als vande(n) p(er)de met ii goede ma(n)ne(n) ende alse vand(er) ande(r)/
have(n) met eene(n) goeden man en(de) oft dat nae recht niet/
genoech en wae(r) soe boet hij d(aer) toe sijne(n) eedt soe dat/
bij vo(n)nisse(n) gewese(n) is Soe waer de vors(creven) dieric de p(rese)ntacie/
niet aen en name en(de) de vors(creven) gielijs sijne(n) eedt dade/
soe hij gebode(n) hadde dat dan de vors(creven) dieric aende/
vors(creven) have met sijne(n) beleide verdoelt sal sijn cor(am) witte/
roelofs beert prijke(re) col(onia) dec(embris) xvi It(em) t(er) stont/
nae den vo(n)nisse soe accepteerde de vors(creven) dieric die/
p(rese)ntacie(n) va(n) twee ma(n)ne(n) te thoene(n) vande(n) p(er)de ende/
vand(er) and(er) have(n) met eene(n) man en(de) dat de vors(creven)/
gielijs d(aer) toe dach nam name welke(n) dach de selve/
gielijs liet staen opde(n) naeste(n) dach va(n) rechte cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus