SAL8129, Act: V°149.4 (146 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°149.4  
Act
Date: 1459-01-02

Transcription

2019-08-27 by kristiaan magnus
It(em) al eest soe dat den lijfpensie brief vors(creven) beg(ri)pt pant/
t(er) manisse(n) so es nochta(n) vurw(er)de dat sij die niet en sal/
moge(n) eissche(n) het en sij dat tierst v(er)streke(n) en(de) ov(er)lede(n) sij/
den leste(n) dach va(n) meye naestcomen(de) en(de) soe lange sal hij/
ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus