SAL8129, Act: V°158.1 (150 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°158.1  
Act
Date: 1459-01-08

Transcription

2019-08-27 by kristiaan magnus
It(em) laureys heyns wonen(de) te werchte(r) in p(rese)nc(ia) heeft geloeft ja(n)ne/
bodde dat hij binne(n) xiiii daghe(n) naestc(omende) v(er)nuege(n) en(de) (con)tente(re)n sal/
arnde de putte(re) van ii rins gul(den) lijfpens(ien) d(aer) inne de vors(creven) jan/
bodde als borge des vors(creven) laureys met scepen(en) br(ieven) va(n) lov(en) v(er)bonden/
steet en(de) d(aer) toe alsoe vele te doene dat den selve(n) brief spreken(de) va(n)de(n)/
ii rins gul(den) vors(creven) a(n)nicheleert en(de) te nyeute ged(aen) sal worde(n) Alsoe/
dat de(n) vors(creven) ja(n)ne bodde vand(er) vors(creven) borchtochte(n) geheel en(de) al/
ontslage(n) en(de) gelost sal sijn en(de) blive(n) cor(am) prijke(re) col(onia) ja(nua)[rii] viii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-30 by kristiaan magnus