SAL8129, Act: V°96.2,R°97.4 (101 of 377)
Search Act
previous | next
Act V°96.2,R°97.4  
Act
Date: 1458-11-15

Transcription

2019-08-21 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) kat(lij)[ne] in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) gehuysscen/
en(de) de vor(creven) huer goede tot ewige(n) dage(n) scadel(oes) te houden en(de)/
tontheffen va(n) alle(n) laste(n) en(de) scoude(n) als de selve goede hebbe(n)/
/ oft leden mochte(n) uut ocs(uyne) vande(n) testame(n)te dat de vors(creven) wijle(n) he(n)ric/
huer man tande(re)n tijde(n) va(n) sijne(n) goede(n) gemaect en(de) geordineert en(de)/
heeft alsoe dat de selve goede vors(creven) d(aer)af tewige(n) dage(n) onge/
praemt sijn sulle(n) en(de) blijve(n) en(de) eene(n) iegelike(n) ten besproke(n) tijde(n) va(n)/
legate te (con)tente(re)n p(ro)ut cor(am) prijke(re) col(onia) no(vembris) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-05-23 by kristiaan magnus