SAL8131, Act: R°125.1 (192 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°125.1  
Act

Transcription

2021-02-14 by Walter Winnelinckx
It(em) goessen van ast legwerke(r) en(de) m(ar)griete zas sijn wijff hebben/
opgedraghen met recht(er) vertienissen een stuc hoefs vanden hove der/
selv(er) gehuysschen houden(de) tselve stuc hoefs inder linghden xxxix voete(n)/
en(de) ind(er) breidden seve(n)thien voeten en(de) eene(n) halve(n) gelegen acht(er) thuys en(de)/
hoff d(er) selv(er) gehuysschen inden ham tusscen den and(ere)n hof der selver/
gehuysschen in deen zijde de goede wout(er)s de pundre des jongen/
in dander zijde de goede jans schelkens opde derde zijde en(de)/
den wech toebehoren(de) den vors(creven) gehuyssche(n) gelege(n) neve(n) de goede/
jans va(n) arschot witled(er)makers opde vierde zijde gelijc tvors(creven)/
stuck hoefs vanden vors(creven) hove d(er) vors(creven) gehuyssche(n) ald(aer) geleg(en) met/
zeke(re)n palen en(de) tekenen afgepaelt en(de) v(er)scheiden is Exposit(is) etc(etera)/
soe es d(aer) inne gegoet met eene(n) erflike(n) rechte wout(er) de pundre/
de jonge sone wout(er)s de pundre p(er) etc(etera) Opde vurwerden/
en(de) (con)dicie(n) h(ier) nae bescr(even) te weten dat [alle water comen(de)] de vors(creven) goessen en(de) sijn/
wijf va(n)de(n) hue(re)n huysingen en(de) goeden [d(er) vors(creven) gehuyssche(n)] ald(aer) gelegen en(de) desgelijx van/
alle huer water comen(de) uut hue(re)n boire(n)putte ald(aer) staen(de) ende desgelix/
oec dwat(er) comen(de) vanden huyse des vors(reven) jans va(n) arschot neve(n)/
de goede des vors(creven) goessens geleg(en)
tot ewigen dagen sijne(n) ganc/
en(de) loep hebben en(de) behouden sall over en(de) dore tvors(creven) stuc hoefs/
als vors(creven) wout(er)s de pundre en(de) alsoe voerts lanx de(n) huyse/
des selfs wout(er)s ald(aer) geleg(en) tot voe(r) t(er) vetterien w(er)t gelijk(er)wijs/
de selve goede den selve(n) hue(re)n wat(er)loep va(n) ouden tijden ald(aer) gehadt/
hebben doere eene steynen goete ald(aer) gelegen tussce(n) de goede des selfs/
wout(er)s de pundre en(de) de goede des vors(creven) goessens welke steyne(n)/
goete de selve wout(er) en(de) goessen voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen)/
tot ewigen dagen in goeden state op hue(re)r beid(er) gemeind(er) cost/
houden sulle(n) [en(de) desgelijx oic behouden den vors(creven) ja(n)ne va(n) arschot sine(n) wat(er)loep ov(er) en(de) dore de vors(creven) goede va(n) sine(n) huyse en(de) goeden ald(aer) geleg(en) eve(n) v(er)re hem de(n) selve(n) loep nae richt toebehoert] It(em) dat de vors(creven) wout(er) de pundre sijn leefdage/
lang due(re)nde en(de) niet lang(er) sine(n) osiendrup hebben sal op derve/
des vors(creven) goessens inder breidden van eene(n) halve(n) voete en(de) niet meer/
va(n) alsulke(n) gestijpte als de selve wout(er) ald(aer) sal doen maken [tussce(n)] d(aer)/
[tvors(creven) sine hoefs en(de) den hof d(er) vors(creven) gehuyssche(n)] mede tvors(creven) stuc hoefs vanden and(ere)n hove des vors(creven) goessens/
af
[afgepaelt en(de)] verscheiden sijn sall sond(er) argelist Et sat(isfacere) et war(andizare) sub uno d(enari)[o]/
a(n)nui cens(us) curr(entis) T(am)q(uam) cor(am) nausnide(re) col(onia) dec(embris) iiii[ta]
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris