SAL8131, Act: V°295.1 (465 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°295.1  
Act
Date: 1461-06-25

Transcription

2018-11-06 by Walter Winnelinckx
It(em) nae dien dat lodewijc mercx zone henricx wijlen mercx/
in deen zijde ende digne lodewijx als gheleit totten goeden desselfs/
wijlen henricx in dande(re) come(n) sijn in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) alse van zeke(re)n vliegen(de) erve te weten(e) van eene(n) bedde van/
eene(n) ee(re)n potte en(de) twee oercussene van plume(n) dair af beyde p(ar)tije(n)/
ghewese(n) waren tot hue(re)n thonnisse ende de voirs(creven) lod(ewijc) ond(er) den ande(re)n/
ghethoont heeft dat de voirs(creven) vliegenterve come(n) es en(de) verschene(n)/
uut doode m(ar)grieten wijlen vanden poele wettighe moeye des voirs(creven)/
wijle(n) lod(ewijcx) op machtelde(n) vanden poele huer(er) zust(er) die wettich wijf/
was des voirs(creven) wijlen henricx en(de) moed(er) des voirs(creven) lod(ewijcx) mercx Ende voort/
dat die selve lod(ewijc) es enich wettich zone des voirs(creven) wijle(n) henricx en(de)/
digne machtilde(n) Thonen(de) voort dat de voirs(creven) wijle(n) henric en(de) digne/
de voirs(creven) vliegenterve hadden doen hale(n) uuten huyse der voirs(creven) wijle(n)/
m(ar)grieten sond(er) wille d(er) voirs(creven) machtilde(n) die alsdoen vanden voirs(creven)/
henricke hue(re)n man verscheyden sadt Ende dair nae de voirs(creven) sake/
bij vonnissen der scepen(en) ghesedt was ind(er) stad hande ende men inde(n)/
thonnisse(n) bevonden heeft de voirs(creven) vliegent erve ghecome(n) sijnde vand(er)/
sijden m(ar)griete(n) wijle(n) vanden poele moeye des voirs(creven) lod(ewijcx) Soe es/
ghet(er)mineert dat de voirs(creven) vlieghent erve den voirs(creven) lod(ewijc) volge(n) sal/
Actu(m) in pleno (con)silio cor(am) roelants coker(oul) burgimag(ist)ris (et) aliis de pleno/
(con)silio junii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris