SAL8132, Act: R°42.2 (73 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°42.2  
Act
Date: 1461-08-27

Transcription

2020-06-15 by kristiaan magnus
It(em) nae dien dat jaquemart a(ux) enfans gheheeten du crocq bij janne bailge/
diene(r) ons gened(ichs) shee(re)n opden xiiii[ste(n)] dach van julio lestleden hadde doen beslaen/
en(de) in rastimente setten vi zilve(re)n schalen wegen(de) vi marct myn een onsse/
toebehoren(de) den eerw(er)dighen vader in gode den abt van vlied(er)beke voir ghebreck/
van betalinghen van xviii croone(n) der mu(n)ten sconincx van vranckrijke ende/
de conde van dien den voirs(creven) abt ghedaen ende voort tvoirs(creven) rastiment gevolght/
mett(er) tweest(er) en(de) derder naevolgen(de) ghenachte(n) met wettig(er) conden altijt/
d(er) voirs(creven) p(ar)tijen ghedaen Soe es de voirs(creven) jacop op heden gecomp(ar)eert voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) thoonen(de) de voirs(creven) pande Ende nae dien dat hij ten/
heyligen ghesworen heeft dat hij die pande gearrasteert en(de) ghevolght/
heeft en(de) dair aen te coert es xviii croene(n) Soe hebben de scepen(en) t(er) manisse(n)/
smeyers ghewijst dat de voirs(creven) jaq(ue)maert totten panden coopman soeken sall/
en(de) die ten hoeghsten bringhen ende coopman vonden sijnde die p(rese)nte(re)n den/
meye(r) van loeven(e) inden name van onse(n) gened(ichen) hee(r) o(m)me sijn nad(er)scap d(aer)/
aen te volgen(e) op dat hem ghelieft ende schilt hij die quijte datmen dan/
die pande den cop(er)e sal laten volgen ende schiet dan dair ov(er) dat sal hij/
d(er) p(ar)tijen wed(er)kee(re)n ende oft dair yet gebrect dat hij voort vae(re)n mach/
met rechte cor(am) kersmake(re) roelants tymple absoloens colonia meersb(er)ge/
aug(usti) xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-05-02 by Xavier Delacourt