SAL8132, Act: R°62.3 (117 of 490)
Search Act
previous | next
Act R°62.3  
Act
, eerste 5 lijn in lat
Date: 1461-10-06

Transcription

2019-10-31 by Kristiaan Magnus
It(em) villic(us) lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lov(aniensibus) add(uxi)t andrea(m) de roesmeer/
(et) joh(ann)em pauwels juwelier ad o(m)nia (et) sin(gu)[la] bo(na) hered(itaria) (et) inm(obilia) joh(ann)is/
leemans sutor(i) calceor(um) sit(a) inf(ra) lov(aniu)[m] (et) lib(er)tate(m) eiusd(em) in ma(n)sionib(us)/
domib(us) curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) p(ra)t(is) pasc(uis) (et) suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) att(inentibus) p(ro) r(ecognicioni)[b(us)]/
q(ua)ru(m) te(n)or se(quitu)[r] in hec v(er)ba Cond zij alle(n) liede(n) dat ja(n) leemans scoe/
make(r) in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat andries va(n) roesmeer/
en(de) ja(n) pauwels juwelier met wettige(n) (con)tracte voe(r) scepen(en) va(n) lov(en)/
wittelic gepasseert als borge(n) zamentlic en(de) elc va(n) hen voe(r) al te/
laste stae(n) aen ja(n)ne en(de) dorothee(n) brude(r) jans wile(n) roesaerts in ii/
croene(n) lijfp(ensien) en(de) de vors(creven) andries besund(er) en(de) allene aen goessene/
zaerts in ii rid(er)s lijfp(ensien) te(n) live jans en(de) he(n)rix gebrued(ere)n des vors(creven)/
goessens Va(n) welke(n) laste(n) de vors(creven) ja(n) leemans geloeft heeft de(n) vors(creven)/
andriese en(de) ja(n)ne en(de) elke(n) va(n) hen tot hue(re)r manisse(n) a(ut) alt(er)i(us) te ont/
lastene en(de) los en(de) vry te houdene va(n) die(n) te make(n) H(ier) wae(re)n ov(er)/
kers(makere) col(onia) oct(obris) vi a(nn)[o] lxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-02 by Xavier Delacourt