SAL8132, Act: V°184.2-V°187.1 (319 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°184.2-V°187.1  
Act
Date: 1462-02-18

Transcription

2022-11-10 by Kristiaan Magnus
It(em) henric vanden borchove(n) joffr(ouwe) kat(lij)[ne] vande(n) b(er)ghe/
sijne medegeselli(n)ne berthel(meeus) jan en(de) joffr(ouwe) katlijne/
huer kinde(re) pri(us) ema(n)cip(ati) in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en) van lov(en) gestaen/
hebben geloeft indi(vi)s(im) en(de) elc voir al voir hen hue(re)n erve(n) en(de)/
naec(omelinghen) [meest(er) ja(n)ne calab(er) secret(aris) d(er) stat van lov(en)] altoes genoech te doene va(n) alsulke(n) xxviii gul(den)/
croene(n) d(er) mu(n)ten sconinx van vrancr(ijck) va(n) goude goet/
en(de) ginghe en(de) swaer van gewichte voe(r) dat(um) des/
briefs geslagen en(de) gemu(n)t oft xxiiii stuv(er)s d(er) mu(n)te(n)/
ons gened(ichs) he(re)n h(er)toghe(n) ph(ilip)s van burg(oig)[ne(n)] en(de) van/
brabant oec voe(r) dat(um) sbriefs gemu(n)t voe(r) elc crone/
te ghevene erfchijs ende rinten alle ja(r)e opden xviii[te(n)]/
dach van februario te betalene ende inden wissel te/
loeven te leve(re)n den voirs(creven) meest(er) janne sinen erve(n) en(de)/
naecomelinghen erflic in toecomen(de) tijde(n) De welke xxviii/
croene(n) erfchijs vors(creven) de vors(creven) meest(er) jan tegen den vors(creven) henr(icke)/
vanden borchove(n) sijnre medegeselli(n)nen ende hue(re)n kinderen
//
vors(creven) v(er)cregen heeft aen en(de) op de goede hier ond(er) bescr(even)/
topvelpe en(de) d(aer) omtrent gelegen Inden iersten aen en(de) op/
huys ende hoff met bog(ar)de ende wynnen(de) lande dair toe behoren(de) ende allen/
ande(re)n sine(n) toebehoirte(n) houden(de) tsamen ii(½) boender gheleghen topvelpe tussche(n)/
de goede der capelle(n) vanden xii ap(oste)len te loeven(e) aen deen zijde ende de co(m)merst(ra)te/
aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op eene(n) beempt houden(de) iii dach(mael) gheheeten/
kerchofbeempt ghelegen ald(aer) tusschen baniers hof aen deen zijde en(de) d(er) cap(it)len/
vande(n) xii ap(oste)len goede voirs(creven) aen dand(er) zijde comen(de) aent broeck ald(aer) It(em)/
aen en(de) op vi dach(mael) lants ghelege(n) opt velt geheete(n) t(er) lynderstad tussche(n)/
de goede she(re)n van berghe(n) aen deen zijde ende de goede jans uuten lyeminge(n) te(n)ne(n)potgiete(r)/
aen dander zijde comen(de) metten eenen eynde aen de mortstrate It(em) aen ende op/
vi dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt ter plaetsse(n) gheheete(n) die coewech tussche(n) de/
goede des voirs(creven) he(re)n van berghe(n) aen deen zijde ende de goede arnts van daelhem/
en(de) vrancx duffus goede aen dand(er) zijde comen(de) metten eene(n) eynde aen de goede/
shee(re)n van berghen voirs(creven) It(em) aen en(de) op een boend(er) lants ghelege(n) opt selve velt/
aent mest pedeken tusschen de goede jans uuten lyeminghe(n) voirs(creven) aen deen zijde en(de)/
jan grootheyns de jonghe aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen de goede henr(ix)/
van daelhem Item [aen] en(de) op een half boend(er) lants ghelege(n) op tselve velt ter plaetsse(n) geheete(n)/
de coewech tusschen de goede she(re)n van berghe(n) voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede jans vande(n)/
dale aen dand(er) zijde en(de) naist den goeden arnts van daelhem [vors(creven)] It(em) aen en(de) op (½) boend(er)/
lants gheleghen op tselve velt aent doerneken tusschen de goede she(re)n van berghe(n) aen beyde(n)/
zijde(n) It(em) aen en(de) op een dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt int thiende lant/
tussche(n) de goede she(re)n van berghen vors(creven) aen deen zijde ende de goede scloest(er)s van linthe(r)/
aen dander zijde It(em) aen ende op iii dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt ter plaetsse(n)/
gheheete(n) aen [de] hof delle tussche(n) de ghemeynvroente gheheete(n) sinte marie(n) aen hof aen/
deen zijde en(de) de goede der firmarie(n) vande(n) beghine(n)hove te loven(e) aen dand(er) zijde/
comen(de) metten eene(n) eynde aen dlant voirs(creven) It(em) aen en(de) op een dach(mael) lants/
ghelege(n) opt velt voirs(creven) tussche(n) de goede h(ere)n gielijs sroede(n) p(rie)st(er)s aen deen zijde en(de)/
de goede des outaers van ons(er) liev(er) vrouwen van opvelpe aen dand(er) zijde It(em)/
aen en(de) op vii dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede henricx van/
daelhem aen deen zijde ende de goede d(er) firmarie(n) voirs(creven) en(de) de goede vande(n) [des] outaers/
van sinte silvest(er)s ind(er) kercken van sinte peet(er)s te loeven(e) aen dand(er) zijde It(em)/
aen ende op een boend(er) lants ghelegen op tselve velt aen den bosch gheheete(n)/
dachhelie(r) tusschen de goede she(re)n van berghe(n) voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede/
arnts van daelhem aen dander zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde ae(n)de dachhelie(r) voirs(creven)
//
It(em) aen ende op ond(er)haff dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt aen de/
walssche haghe tusschen de selve haghe aen deen zijde ende de goede she(re)n/
van berghen aen dand(er) zijde It(em) aen ende op i(½) dach(mael) lants gelege(n) op/
tselve velt tussche(n) de goede sprochiaens van opvelpe aen deen zijde/
ende de goede henricx vand(er) heyden op dand(er) zijde It(em) aen ende op/
(½) b[o]end(er) lants met eene(n) cleyne(n) bexken lants dair aen ghelege(n) opt selve/
velt tussche(n) de goede shee(re)n van berghen aen deen zijde ende de goede/
jans vande(n) dale aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op een dach(mael) lants/
soe hoff soe lant ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede jans groothey(n)s/
aen deen zijde ende de goede toebehoren(de) ons(er) vrouwen outaer staende indenr/
kercken van opvelpe en(de) [aen dand(er) zijde comen(de)] aen gelde(n) heyberchs erve It(em) aen en(de) op/
drie boend(er) lants geleghen opde perre tusschen de dweerse haghe/
aen deen zijde ende dlant toebehoren(de) ons(er) vrouwe(n) outaer staen(de) ind(er)/
kercke(n) van opvelpe voirs(creven) aen dand(er) zijde ende tshe(re)n lants van berge(n)/
voirs(creven) aen de derde zijde It(em) aen ende op een boend(er) lants gelege(n)/
op tselve velt aent vloetgat tussche(n) de goede toebehoren(de) der porten/
van velpen voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede jans uuten lyeminge(n) voirs(creven)/
aen dand(er) zijde It(em) aen ende op (½) dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt/
tussche(n) de goede henricx van daelhem aen deen zijde en(de) de goede peet(er)s/
van couthem aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen tgoet tscloest(er)s/
van ts(er)toghendale It(em) aen ende op een boend(er) lants gelege(n) opt velt/
geheete(n) to(m)meken tussche(n) de goede jans die brieve(re) van mulstede ae(n)/
deen zijde ende de goede jans crassaert aen dand(er) zijde comen(de) mette(n)/
eene(n) eynde aen de moelenstrate It(em) aen en(de) op i(½) dach(mael) lants gelege(n)/
op tselve velt tussche(n) de goede henr(ix) van daelhem voirs(creven) aen deen zijde/
ende de molenstrate aen dand(er) zijde It(em) aen ende op (½) boend(er) lants/
gelege(n) opt selve velt tussche(n) de strate die compt vand(er) kercken/
topvelpe en(de) gaet te loven(e) waert aen deen zijde en(de) de goede/
der kercken van velpe voirs(creven) aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op eenen/
hoff gheheete(n) den panhuyshof houden(de) vi dach(mael) ghelege(n) ald(aer) tussche(n)/
de strate die compt vander kercken van opvelpe en(de) gheet te loven(e)/
weerts aen deen zijde en(de) baniers hoff aen dand(er) zijde comen(de)/
met eene(n) cleyne(n) bexken(en) lants ov(er) tstrate It(em) aen en(de) op drie/
boend(er) en(de) een dach(mael) lants ghelegen op tvelt gheheete(n) dwolfs/
eykenvelt oft schoenbuekenvelt tussche(n) de goede toebehoren(de) der porte(n)/
van velpe voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede vrancx de pijp(er)e
//
aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen de velp(er)heyde/
It(em) aen en(de) op vii dach(mael) lants ghelegen int rot tusschen de/
goede henr(ix) vand(er) heyden aen deen zijde ende de goede jans/
vand(er) heyde(n) en(de) sheilichsgeest van opvelpe aen dand(er) zijde/
It(em) aen en(de) op vi dach(mael) lants ghelegen op tselve velt/
tusschen de goede d(er) poorte(n) van velpe aen deen zijde ende/
de goede tscloest(er)s van gruenendale aen dander zijde It(em)/
aen ende op een boender lants gheleghe(n) opt voirs(creven) velt gheheete(n)/
wolfseykevelt oft schoe(n)buek(er)velt tusschen de goede scloest(er)s van gruene(n)dale/
aen deen zijde ende de goede des outaers van ons(er) vrouwe(n) staen(de) inder/
kercken van opvelpe voirs(creven) aen dand(er) zijde It(em) aen ende op een/
boend(er) lants luttel myn oft meer ghelege(n) op tselve velt tusschen de/
goede des outaers voirs(creven) aen deen zijde ende de goede wout(er)s vanden/
wijchuyse gheheete(n) inden olyphant aen dand(er) zijde comen(de) opde(n) hoeck/
vander borchove(n)strate(n) It(em) aen ende op vii dach(mael) lants gheleghen/
op tselve velt tussche(n) de goede wout(er)s vanden wijchuyse voirs(creven) aen deen/
zijde ende de goede toebehoren(de) der porte(n) van velpe voirs(creven) aen dand(er) zijde/
It(em) aen en(de) op vi(½) dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede/
d(er) poorte(n) van velpe aen deen zijde ende de goede jans sceep(er)s aen dand(er)/
zijde It(em) aen en(de) op (½) boend(er) lants ghelege(n) op tselve velt tussche(n)/
de goede henr(ix) vande(n) ghehuchte aen deen zijde ende de goede jans vand(er)/
heyden aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen dlant henr(ix) van/
daelhe(m) It(em) aen en(de) op vi dach(mael) lants op tselve velt gelege(n) inde meere/
tussche(n) de goede toebehoren(de) der capelle(n) in thoff te velpe aen deen zijde en(de)/
de goede h(er) wout(er)s vand(er) heyde(n) priest(er)s aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n)/
eynde aen dlant wout(er)s vande(n) wijchhuyse voirs(creven) It(em) aen en(de) op een/
boend(er) lants geleghe(n) op tselve velt tussche(n) de goede(n) jans [arnts] van daelhem/
voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede wout(er)s vande(n) wijchuyse voirs(creven) ae(n) dand(er)/
zijde It(em) aen ende op een dach(mael) lants gheleghen op tselve velt tussche(n)/
de goede arnts van daelhem ae(n) deen zijde ende de goede jans vanden dale aen/
dand(er) zijde It(em) aen ende op iii dach(mael) lants gheleghen op tselve velt/
tusschen de goede aerts van daelhem voirg(enoemt) aen deen zijde en(de) de goede henr(ix)/
vand(er) haghen aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen de breyerstrate/
It(em) aen ende op (½) boend(er) lants ghelege(n) op tselve velt tusschen dlant toebehoren(de)/
ons(er) vrouwe(n) outaer staen(de) ind(er) kercken topvelpe voirs(creven) aen deen zijde ende de
//
goede arnts van daelhems aen dand(er) zijde comen(de) metten eynde/
aen de goede jans uuten lyeminghe(n) voirs(creven) It(em) aen en(de) op drie/
vier(delen) lants ghelege(n) op tselve velt tusschen de goede arnts van/
daelhems voirscr(even) in beyden sijden comen(de) aenden voetpat ald(aer)/
die gheet te loven(e) weert It(em) aen ende op vi dach(mael) lants/
gheleghen opt ghehucht veldeken tusschen de goede henr(ix) van/
daelhem aen deen zijde ende de goede henr(ix) de brievere aen dand(er)/
zijde comen(de) metten eene(n) eynde aen de molenstrate It(em) aen/
ende op ii boend(er) lants gheleghen op tselve velt gheheeten die/
velp(er)delle tussche(n) de goede shee(re)n van b(er)ghe(n) voirs(creven) aen beyden sijde(n)/
It(em) aen ende op iii(½) dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt tussche(n)/
de goede desselfs hee(re)n van berghe(n) aen deen zijde ende de goede/
sheilichs geest van opvelpe aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op/
ii(½) dach(mael) lants ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede tshe(re)n/
van berghe(n) voirs(creven) aen deen zijde ende de goede sheilichs geest van/
opvelpe aen dander zijde It(em) aen ende op sesse dach(mael) lants gelege(n)/
op tvelt gheheete(n) den oeyenborch opde thiensschestrate tusschen de goede/
shee(re)n van berghe(n) voirs(creven) aen beyden zijden comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen/
de goede jans uuten lyeminghen voirs(creven) It(em) aen ende op i(½) dach(mael) lants/
gheleghe(n) op tselve velt tusschen de goede der poorte(n) van velpe aen/
deen zijde ende de goede scloest(er)s van he(re)np(er)ke aen dand(er) zijde ende de goede/
[vacat] weduwe(n) peet(er)s wijlen vand(er) heyde(n) aen de derde zijde/
It(em) aen ende op (½) dach(mael) lants op tselve velt ghelege(n) aen den wouwe(r)/
tshee(re)n van berghe(n) tussche(n) den selve(n) wouwe(r) aen deen zijde en(de) de goede/
der kynde(re)n grootheyns [aen da(n)d(er) zijde] It(em) aen ende op eene(n) hoff gheheete(n) sheylichs/
gheest hoff houden(de) vi dach(mael) gheleghe(n) al(daer) tusschen de goede jacops/
mersueten aen deen zijde ende de goede willem le(m)mens aen dand(er) zijde/
comen(de) mette(n) eene(n) eynde aent broeck van velpe It(em) aen ende op/
vii dach(mael) lants ghelege(n) opt velt geheete(n) valveken velt tussche(n) de/
goede jans vanden dale ende de goede matheeus stroets ende naist/
den goede(n) h(er) wout(er)s vand(er) heyde(n) priest(er)s It(em) aen en(de) op vi dach(mael) lants/
ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede tshe(re)n van berge(n) voirs(creven) aen/
deen zijde en(de) de goede jans uute(n) lyeminge(n) voirs(creven) aen dand(er) zijde comen(de)/
mette(n) eene(n) eynde aent droeghebroeck It(em) aen ende op (½) boend(er) lants/
ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede des outaers van ons(er) vrouwe(n)/
staen(de) ind(er) kercken van opvelpe voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede/
henricx va(n) daelhe(m) in dand(er) zijde It(em) aen en(de) op i(½) dach(mael) lants gelege(n)/
op tselve velt tussche(n) de goede des outaers voirs(creven) ae(n) deen zijde en(de) de goede
//
jans de brievere aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op xl roeden lants/
gheleghen op tselve velt tussche(n) de goede der porte(n) van velpe aen/
deen zijde ende de goede jans vande(n) dale aen dand(er) zijde It(em) aen/
ende op (½) boend(er) lants ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede/
arnts van daelhem voirs(creven) aen deen zijde en(de) de goede mathijs stroets/
aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen de goede shee(re)n van/
berghen It(em) aen ende op vii dach(mael) lants gelegen op tselve velt/
tussche(n) de goede tshe(re)n van berghe(n) aen deen zijde en(de) de goede arnts/
van daelhem aen dand(er) zijde comen(de) tot aen de goede tcloest(er)s van/
tsh(er)toghe(n)dale It(em) It(em) aen en(de) op een boend(er) lants gelege(n) op/
tselve velt tussche(n) de dweerse haghe aen deen zijde ende de/
goede toebehoren(de) ons(er) vrouwe(n) outaer van opvelpe aen dander/
zijde It(em) aen ende op i(½) dach(mael) lants gelege(n) op tselve lant tussche(n)/
dboend(er) voirs(creven) op deen zijde en(de) de goede toebehoren(de) ons(er) vrouwe(n) outaer/
van opvelpe aen dand(er) zijde ende de goede der kynde(re)n grootheyns/
op de derde zijde It(em) aen ende op [noch] i dach(mael) lants gheleghe(n) op/
tselve velt tussche(n) de goede jans uute(n) lyeminghe(n) voirs(creven) aen deen zijde/
ende de goede peet(er)s van couthems aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eynde/
aen de breystrate It(em) aen ende [op] i(½) dach(mael) lants gelege(n) op tselve velt/
tussche(n) de goede toebehoren(de) der porte(n) van velpe voirs(creven) aen deen zijde/
ende de goede arnts van daelhem aen dand(er) zijde ende de goede d(er)/
cap(it)len capelle(n) vande(n) hove topvelpe It(em) aen en(de) op i dach(mael) lants/
ghelege(n) op tselve velt tussche(n) de goede der porte(n) van velpe en(de) de/
goede d(er) capelle(n) vande(n) hove van velpe voirg(eruert) aen dand(er) zijde It(em)/
aen en(de) op vijff boend(er) elsen boschs gelege(n) ald(aer) tussche(n) de goede/
shee(re)n van berge(n) voirs(creven) aen beyde(n) zijde(n) It(em) aen en(de) op vi dach(mael) boschs/
gelege(n) int rot naist den goede(n) d(er) beghijne(n) van loven(e) comen(de) mette(n)/
eene(n) eynde aent boschs d(er) capelle(n) vanden xii ap(oste)len voirs(creven) en(de) mette(n)/
ande(re)n eynde aent monck velt It(em) aen en(de) op iii dach(mael) boschs gelege(n)/
gheheete(n) de dachhelie(r) ghelege(n) ald(aer) tussche(n) de goede d(er) capelle(n) vanden/
xii ap(oste)len voirs(creven) aen deen zijde ende dlant des voirs(creven) henr(ix) vanden/
borchove(n) aen dand(er) zijde comen(de) mette(n) eene(n) eynde aen de walssche haghe/
It(em) aen en(de) op iii dach(mael) ond(er) bosch en(de) heyde gelege(n) ald(aer) tussche(n) de goede/
toebehoren(de) ons(er) vrouwen outaer ind(er) kercken van opvelpe aen deen/
zijde en(de) sinte m(ar)grieten aenhou aen dander zijde comen(de) mette(n)/
eene(n) eynde totten goeden [h(ere)n] henricx van ophem rydders
//
It(em) aen en(de) op een boend(er) lants ghelege(n) op tvelt geheete(n)/
valvekenvelt bijden kerrewech tussche(n) de goede h(er)mans van vyleer/
aen deen zijde ende de goede ons(er) vrouwe(n) outaers staen(de) ind(er) kercken/
van opvelpe aen dand(er) zijde It(em) aen en(de) op drie dach(mael) lants/
gheleghe(n) op dwalsch velt tussche(n) de goede gheerts amones op deen/
zijde ende der kercken lant van bevekem op dand(er) zijde comen(de) mette(n)/
eynde aent sbusscoppe(n) lant van ludicke It(em) aen ende op (½) boend(er)/
lants ghelege(n) op tselve velt naist den goeden gheerts amones/
voirs(creven) It(em) aen ende op alle(n) dande(r) goede(n) den voirs(creven) hove toebehoren(de)/
topvelpe ghelege(n) en(de) d(aer) omtrent al toebehoren(de) den voirs(creven) henr(icke)/
vanden borchove(n) en(de) ghelijck hij die ald(aer) houden(de) es Al waert oic alsoe/
dat sij vore bij exp(re)s niet ghenoempt en wae(re)n noch ghespecificeert/
en wa(r)en dair af de voirs(creven) meest(er) jan calab(er) gued(inge) en(de) vestich(eit) ontfange(n)/
heeft voir meye(re) ende scep(enen) van opvelp Van welken ond(er)pande [en(de) erfrente(n) van xxviii crone(n) ] voirscr(even)/
de voirs(creven) ghehuyssche(n) en(de) huer kinde(re) voirs(creven) hebbe(n) gelooft ongezundert/
en(de) onv(er)scheyde(n) altijt ghenoech te doene oft den selve(n) meest(er) janne yet/
myn dan ghenoech gedaen wa(r)e en(de) de selve goede op xi mudde(n) en(de)/
eene(n) sack rogx d(er) mate(n) van lov(en) erfs pachts den groote(n) heylige(n)geeste/
van sinte peet(er)s te lov(en) en(de) een mudde rogx mate en(de) pacht voirs(creven) den/
hee(re) van chantrain en(de) iii(½) crone(n) [erfchijs] den hee(re) van berge(n) als gronthee(re)/
alle d(er) voirg(eruerde) goede(n) in ald(er)hande(n) chijse erfflijke(n) in toecomen(de) tijde(n)/
te bet(alen) als op alle co(m)mer en(de) last voir de voirs(creven) xxviii [crone(n)] erfflickrinte(n)/
dair te vore(n) uutgaen(de) alsoe dat den voirs(creven) meest(er) janne voer hem sine(n)/
erve(n) en(de) naecomelinge(n) vast sijn moghe tot ewige(n) cor(am) dage(n) cor(am) col(onia)/
meersb(er)ge febr(uarii) xviii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-05-09 by Xavier Delacourt