SAL8132, Act: V°238.1 (414 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°238.1  
Act
, eerste 9 lijn in latijn
Date: 1462-04-27

Transcription

2019-10-31 by Kristiaan Magnus
It(em) villicus lovan(iensis) med(iante) scabinis lovan(iensibus) adduxit joh(ann)em vanden/
berghe braxatore(m) na(tura)le(m) ad bona subsc(ri)pta joh(ann)is leeman calceator(is)/
videl(ice)t ad domu(m) (et) curte(m) cu(m) suis p(er)tinen(tiis) sit(as) sup(ra) voera(m) int(er) bona/
olim d(i)c(t)i joh(ann)is loemans nu(n)c vero walteri punde(re) ab utraq(ue) p(ar)te p(ro)ut/
d(i)c(t)us joh(ann)es loeman d(i)c(t)a bona erga joh(ann)em de wynghe acquisivit/
necnon ad om(n)ia et singula alia bona he(re)d(itari)[a] et inmobilia eiusd(em) joh(ann)is/
leemans sit(a) infra lov(aniu)[m] et ex(tra) in mansionib(us) domibus curt(ibus) t(er)ris/
arabilibus prat(is) pascuis silvis (et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) pro/
c(er)t(is) recognicionibus et p(ro)miss(ioni)[b(us)] (con)sc(ri)ptis in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quar(um)/
tenor sequitur in hec verba Cont sij allen lieden dat jan leeman/
schoe(n)make(r) heeft ghelooft janne vanden berghe na(tur)lic wonen(de) inde/
steenstrate inden roeden schilt tusschen dit ende paesschen naistcomen(de)/
te lossen ende schadeloes tontheffene vander ghelufte(n) van xx rinssch(er)/
gulden(en) dair voire de selve jan vanden berghe des vors(creven) jans leemans/
borghe bleve(n) es aen aerde de(n) putte(re) te sinxene(n) te betalen(e) ghelijck/
den scepen(en) brief opde selve schout ghemaect xxv daghe in/
februario lestlede(n) volcomelick uutwijst en(de) begrijpt en(de) de selve/
xx rinssche gulden(en) tusschen dit en(de) paesschen naistcomen(de) den voirs(creven)/
arnde de putte(re) te betalen(e) niet wed(er)staen(de) den t(er)mijn van sinxene(n)/
inde(n) selve(n) brieve beg(re)pen alsoe dat de selve jan vanden berghe/
en(de) sijn goede dair af onghehoude(n) zulle(n) sijn ende blive(n) Ende/
in vesticheid(en) en(de) in meerd(er) zekerheid(en) van des voirs(creven) es soe heeft/
de voirs(creven) jan leemans [sijn] huys ende hoff gelege(n) opde voe[r]re tussche(n)/
de goede des voirs(creven) jans leemans in beyde(n) zijde(n) gelijk(er)wijs de/
voirs(creven) jan leemans de voirs(creven) [goede] tseghen janne van wynghe v(er)crege(n)/
heeft bij orlove shee(re)n vanden gronde tond(er)pande ghesedt en(de)/
verbonden Consenteren(de) voorts en(de) ov(er)gheven(de) de selve jan leemans/
dat niet wederstaen(de) der obligacie(n) vanden ond(er)pande voirs(creven) de voirs(creven)/
jan vanden berghe hem behulpe(n) sall moghe(n) soe opden ond(er)pant/
voirs(creven) soe opden p(er)soen des voirs(creven) jans leemans soe op sijn ander/
goede soe hem dat ten ghereetsten sal moghe(n) diene(n) o(m)me tot tgene/
des voirs(creven) es vueghlic te gheraken Hier wae(re)n ov(er) jacop uuten/
lyeminghe(n) [en(de)] arnt vanden zande scepen(en) te loven(en) gegeve(n) int jair/
onss(es) hee(re)n duysent vierhond(er)t en(de) tsestich den vijfsten dach in m(er)the/
et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)fu(eru)nt colonia meersb(er)ghe aprilis xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt