SAL8132, Act: V°247.2 (435 of 490)
Search Act
previous | next
Act V°247.2  
Act
Date: 1462-05-13

Transcription

2020-06-15 by kristiaan magnus
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) den voirs(creven) ghehuyssche(n) en(de) hue(re)n kinde(re)n voirs(creven)/
te doene soe sijn bij hande(n) jans ylkaerts gheheete(n) laureys vorst(er)s/
te loeven(e) vanden voirs(creven) jannese en(de) sijnre huysvrouwe(n) den voirs(creven)/
meest(er) janne calab(er) tot behoeff als vore in handen gesedt ende/
verobligeert voir tvoldoen der voirs(creven) rinten Inde(n) yersten eenen/
zilve(re)n wat(er)pot een zilve(re)n schale en(de) eene(n) zilve(re)n croos wegen(de)/
tsame(n) xxv onsse(n) myn ii yngelsche oft d(aer) omtrent en(de) een smal/
gordelken beslagen met vergul(den) spalken en(de) met eene(n) vergul(den)/
maeghdo(m)me Te dyen eynde ghebuerd(er)t den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne/
sijnre huysvrouwe(n) oft hue(re)n kinde(re)n in toecomen(de) tijde(n) inde voirs(creven)/
lijfrinte oft bewijsenisse d(er) selv(er) oft ande(r) voirs(creven) scep(enen) brief e(n)nich/
ghebreck te hebben(e) dat de selve meest(er) jan sijn huysvrouwe huer/
kinde(re) oft yemant and(er)s recht d(aer) inne hebben(de) sijn gebreck aen de/
voirs(creven) juweele(n) verhale(n) sall moghe(n) en(de) die met rechte v(er)coepe(n)/
en(de) hem aen de pe(n)ninge dair af comen(de) v(er)richte(n) ende oft/
de voirs(creven) gehuyssche(n) and(er)s dan met v(er)copen(e) d(er) voirs(creven) juweele(n)/
v(er)nueght wordde(n) soe sal de selve(n) meest(er) jan de voirs(creven) wed(er)o(m)me/
ov(er)geve(n) gelijck hij die ontfange(n) heeft zond(er) argelist cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-05-10 by Xavier Delacourt