SAL8133, Act: R°103.5-V°103.1 (173 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°103.5-V°103.1  
Act

Transcription

2019-11-22 by myriam bols
It(em) ter meerd(er) vestich(eit) den voirs(creven) vader en(de) sine(n) zone van des voirs(creven)/
steet te doene soe sijn bijden handen jans bailge vorst(er)s te loven(e)/
vanden voirs(creven) janne da(m)moer den voirs(creven) vader tot behoef als voe(r)
//
in handen ghesedt ende verobligheert voir tvoldoen vander/
voirs(creven) lijfrinten te weten(e) eenen zilve(re)n croes ende eenen/
zilve(re)n nap wegen(de) tsamen xii onssen Te dien eynde gebuerdet/
den voirs(creven) vad(er) oft sine(n) zone inde voirs(creven) lijfpen(sien) oft bewijsenisse der/
selv(er) oft inden voirs(creven) scepen(en) brief e(n)nich ghebreck te hebbene/
dat de selve vad(er) ende zijn zone oft yemant and(er)s recht d(air) inne/
hebbende sijn ghebreck aen de voirs(creven) juweele(n) verhale(n) sal moghe(n)/
ende hem aen die pe(n)ninghe dair af comen(de) verrichte(n) Ende oft/
die voirs(creven) ghehuyssche(n) vad(er) en(de) zone and(er)s dan met vercoepene/
der voirs(creven) juweele(n) vernueght wordde(n) soe sal de selve [meest(er)] jan/
ghehouden sijn den voirs(creven) ja(n)ne da(m)moer de voirs(creven) juweelen/
wed(er) over te gheven(e) ghelijck hij die ontfanghen heeft
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus