SAL8133, Act: R°110.2 (188 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°110.2  
Act
Date: 1462-11-19

Transcription

2019-12-01 by myriam bols
It(em) jan van breedzijp wijng(ar)de(r) wonen(de) inde wijng(ar)tstrate en(de) m(ar)griete/
coerebax sijn wijf in p(rese)nc(ia) hebben v(er)huert en(de) bekint dat sij/
v(er)huert hebben vijnen prioers de goede hier ond(er) bescr(even) inden/
iersten i(½) vie(re)ndeel wijng(ar)ts geleg(en) inde wijng(ar)tstrate tusschen de/
goede joes lynd(er)puts en(de) de goede jans de prijke(re) It(em) huys en(de)/
hoff met sijnd(er) toebehoerte(n) geleg(en) geleg(en) ald(aer) tusscen de goede/
andries ymbrechs en(de) de goede d(er) vors(creven) vijne(n) prioers Te/
houden en(de) te hebben alsoe lange als de vors(creven) m(ar)griete coerebax/
huysvrouwe des vors(creven) jans van breedzijpe leve(n) sal en(de) niet/
lang(er) elx jaers dae(re)n bynnen vore en(de) o(m)me [op alle(n) de(n) last en(de) co(m)mer uute(n) selve(n) goede(n) gaende ten behoerlike(n) tijde(n) te bet(alen) en(de) dae(re)n bove(n) op] i gul(den) rijd(er) d(er)/
mu(n)ten ons gened(ichs) h(ere)n ts(er)toge(n) te xxvi st(uvers) st(uc) alle jare opden/
xix[te(n)] dach d(er) mae(n)t va(n) nove(m)bri te betale(n) d(er) vors(creven) m(ar)griete(n)/
alsoe alle ja(r)e alsoe lange als sij leve(n) sal en(de) niet lang(er)/
en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde schout Hier af sijn borgen/
der vors(creven) vijnen als p(ri)nciael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) omv(er)scheiden/
en(de) elc voir al wille(m) vanden leempoele huer behoude sone/
wille(m) van hondsb(er)ghe wijng(ar)de(r) en(de) mychiel vande(n) rijne welke/
borgen de vors(creven) vijne en(de) wille co(m)m(er)loes en(de) scadeloes geloeft/
heeft te houden en(de) tontheffen Voert heeft geloeft de vors(creven)/
wille(m) vande(n) leempoele den vors(creven) wille(m)me van hondsb(er)ghe/
en(de) mychiele scadeloes tontheffe(n) Geloeven(de) voert de selve/
vijne en(de) wille(m) huer sone ongesund(er)t als voe(r) en(de) onv(er)sceide(n)/
en(de) elc voir al den vors(creven) gehuyssche(n) oft enich vande(n) vors(creven)/
borgen aflivich wordt dat zij inde stat va(n) dien wed(er)o(m)me/
andre borge(n) sege(n) sulle(n) van welk(er) gelufte(n) de vorg(enoemde) vijne/
den vorg(enoemde) wille(m)me vande(n) lempoele geloeft heeft scadeloes/
te houden en(de) tontheffen cor(am) lye(mingh)[en] cok(eroul) no(vem)[br(is)] xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus