SAL8133, Act: R°13.2 (11 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°13.2  
Act
Date: 1462-07-10

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
It(em) de vors(creven) lijsbeth de moed(er) in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt/
dat sij wale en(de) wittelic vercocht heeft de vors(creven) lijsbetthen hue(re)r/
docht(er) pri(us) ema(n)cip(ate) de haeflike goede hier onder bescr(even) Inden/
iersten ii coye i bedde va(n) ix vie(re)ndeele mett(en) coetsen met ii/
paer slapelakene en(de) mett(er) saerdgen d(aer) toe behoe(re)nde ii scrijnkene/
deen hert [eyken] en(de) dand(er) weeck viii sitte cussene iiii te(n)ne(n) scotelen eene(n)/
ee(re)n pot i coepere(n) pa(n)ne i ketel i soutvat i te(n)ne(n) kandele(r)e een/
sidele en(de) een scermpsel voir eene(n) prijs va(n) gelde dair/
af dat de vors(creven) lijsbeth de moeder huer vand(er) vors(creven) lijsbetthen/
hue(re)r dochter bekent heeft genoech gedaen wesende der selv(er)/
lijsbette(n) hue(re)r dochter vanden selven prise volcomelic quijtscelden(de)/
geloven(de) de selve lijsb(eth) de moed(er) d(er) vors(creven) lijsbetthe(n) hue(re)r docht(er)/
vanden vors(creven) coepe altijt genoech te doene en(de) tegen eene(n) yegelike(n)/
gerecht warant te sijne cor(am) cokeroul ouderogge julii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus