SAL8133, Act: R°13.3-V°13.1 (12 of 475)
Search Act
previous | next
Act R°13.3-V°13.1  
Act
Date: 1462-07-09

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) h(er) michiel de custe(re) gheheete(n) van protheghem prieste(r) in p(rese)nc(ia) renu(n)c(ians) (et)c(etera)/
in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft meest(er) janne stijne(n) al(ia)s creyt dat hij t(er) manissen/
desselfs meest(er) jans come(n) sall voir den rintmeest(er) en(de) scepen(en) vand(er) hulpe(n)/
en(de) hem ald(air) behoirlijken en(de) nae recht veroblige(re)n en(de) te pande sette(n) den/
erfchijs en(de) goede(n) h(ier) na ghenoempt Inden yersten ii schillinghe loven(sche)/
en(de) iii capuyne(n) outs chijs aen en(de) op huys en(de) hoff met sijnre toebehoirte(n)/
jacops del ramee gheleghen t(er) remeyen inde p(ro)chie vand(er) hulpe(n) et/
oic aen en(de) op eene(n) hoff die wijle(n) was jans wijlen mayoir gheleghe(n) inde/
selve prochie It(em) ii capuyne(n) outs chijs aen en(de) op huys en(de) hoff/
met sijnre toebehoirte(n) stevens jettepoir gheleghe(n) inde voirs(creven) prochie/
vander hulpe(n) It(em) ii schillinghe(n) ii capuyne(n) en(de) cx pl(a)c(ken) paym(ents) brab(ants)/
erfflick aen en(de) op huys ende hof met sijnre toebehoirte(n) wout(er)s del rameye/
en(de) goessens zone henricx van galmair It(em) iiii s(chillinghe) vi d(enieren) lov(ensch) en(de) i(½)/
capuyn erf chijs aen en(de) op i huys en(de) hoff met sine(n) toebehoirte(n) philips
//
scholast(er) gelege(n) t(er) plaetssen gheheete(n) en le nuwe ruwe int(er) bona/
derfghename(n) arnts wijle(n) dottengniez en(de) de goede jans le fevre/
fewer It(em) noch [aen en(de) op] een dachmael lants ende een hoefken/
gheleghen t(er) voirg(eruerde) plaetssen inde p(ro)chie vand(er) hulpe(n) voe(r)/
alsulke vijff gul(den) rinssche goet en(de) cusbair erfflijker rinten/
voir den lesten dach januarii a(n)ni lix gemu(n)t ende gheslaghe(n)/
vallen(de) deen helicht opden yerste(n) dach van augusto en(de) dand(er)/
helicht den yersten dach van februario als de selve meest(er) jan/
stijne(n) ghecregen heeft teghen meest(er) janne homesse met scep(enen)/
brieve(n) van antwerpen ghedateert a(nn)[o] lix den leste(n) dach van/
januario en(de) dat op cost desselfs h(ere)n machiels ende vanden selve(n)/
ond(er)pande ghelufte doen van ghenoech doene en(de) waerscape julii ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus