SAL8133, Act: R°159.3 (285 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°159.3  
Act

Transcription

2020-02-08 by myriam bols
It(em) cornelijs van lansacke(re) slachmolde(r) in deen zijde en(de) arnt de/
scrij(n)make(re) scipman in dande(r) zijde in p(rese)nc(ia) sijn met malcande(re)n ov(er)/
come(n) en(de) eens wordde(n) de vurw(er)de(n) en(de) condicie(n) h(ier) nae besc(re)ven als/
van allen den goede(n) het sij core(n)smout molensteene oft and(er) goet hoedanich/
dat wa(r)e dat de voirs(creven) cornelijs van loven(e) tot antw(er)pe(n) sal doen vue(re)n/
ende desgelijcx voort dat hij van antw(er)pe(n) te loven(e) wed(er)o(m)me
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus