SAL8133, Act: R°16.3 (16 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°16.3  
Act
Date: 1462-07-13

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) danckaert willems als man en(de) momboir yden scholiers sijnre/
huysvrouwen en(de) oec inde(n) name h(er) jans scholier p(rie)st(er)s de welke/
hij in dese(n) geloeft heeft te vervane kat(li)[ne] scholiers weduwe/
jans willen cuerinx henric scholier peet(er) beyairt scrijnmakere/
goert hellinx jan hellinx gehete(n) opden berch laureys hellinx/
en(de) kat(li)[ne] weduwe pauwels wijle(n) ts(er)golijs in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en)/
van loven(e) gestaen hebben elc den and(ere)n toegeseet en(de) geloeft/
te geliken laste te wed(er)stane alsulke(n) actie oft gedinghe als/
die kercmeeste(re)n va(n) berxhem soude(n) wille(n) vorde(re)n opde goede die/
bleve(n) sijn nae en(de) uut doode g(er)truyde(n) wijle(n) hellinx uut ocs(uyne)/
va(n) eene(n) testame(n)te mids welken testa(men)[te] de vors(creven) kercmeest(ere)n/
meynen hen gelaten te sijne iiii halst(er) corens erfs pachts/
die hen de vors(creven) p(er)soene(n) ontkenne(n) boven en(de) alsulke sond(er)/
alsulke vi mol(evate) rox erfs pachts als de selve kercmeest(ere)n/
heffen(de) sijn aen janne hellinx geheten opden berch vors(creven) aen en(de)/
op iii dach(male) lants den selve(n) ja(n)ne toebehoren(de) gelegen opden/
[vacat] in ii stucken welke iiii halst(er) rox vors(creven) de/
vors(creven) p(ar)tijen hen ontkennen(de) sijn cor(am) lye(mingh)[en] roelofs julii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus