SAL8133, Act: R°160.1 (290 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°160.1  
Act
Date: 1463-01-29

Transcription

2020-02-08 by myriam bols
Cont zij alle(n) lieden dat jan coudenberghe tiegelbecke(r) van/
ned(er)velpe peet(er) vande(n) putte sone jans wile(n) vande(n) putte/
wonen(de) te vertrijke jan scheye en(de) peet(er) fijte beide wonen(de)/
te bierbeke reyne(r)e de lathouwe(re) wonen(de) oec te v(er)trijke/
in p(rese)nc(ia) hebben genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n)/
dat sij in octobri lest lede(n) genome(n) hebbe(n) van weyne sterx [rint meest(er) vander porte(n) va(n) velpe] een bosch gehete(n) den nuwe(n)bosch toebehoren(de) der vors(creven) poerte(n) va(n)/
velpe houden(de) omtrent viii boender gelege(n) inde p(ro)chie va(n)/
bierbeke biden quareelhove(n) o(m)me den selve(n) bosch de schare/
af te houwene te twee houwe(n) en(de) elc boend(er) om xii peet(er)s/
en(de) drievie(re)ndeel va(n) eene(n) peet(er) te xviii st(uvers) elke(n) peet(er) gerek(ent)/
telke(n) sinte remeismisse te betalene dierste bet(alinge) sinte remeis/
misse naestc(omende) en(de) dand(er) betalinge sinte remeismisse d(air) naest/
volgende de vors(creven) twee houwe due(re)nde Met vurw(er)de(n) dat/
de vors(creven) p(er)sone(n) te thout te uutganc meye vande(n) bossche/
gemyait? sulle(n) hebbe(n) sond(er) v(er)trec en(de) waert dat sake dat/
sij dat niet en dade(n) so sal de rintmeest(er) va(n) velpe mette(n)/
houte dat hij d(air) op vinde(n) sal sine(n) wille mede moge(n) doen/
en(de) dat sij oec op elc boend(er) late(n) sulle(n) xvi laeteyke(n)/
oec sulle(n) sij geve(n) den weert te loven(e) ii voed(er) houts/
va(n) elke(n) houwe te wetene een voed(er) wishouts en(de) een/
voed(er) mutsaerts en(de) oec den weert va(n) thiene(n) ii voed(er) houts/
va(n) elke(n) houwe een voed(er) wishouts va(n) vii wisse(n) en(de)/
een voed(er) mutsaerts van ii[c] thiensch(e) rijs Oec sulle(n) sij/
geve(n) de(n) gesi(n)ne sabs va(n) vileer en(de) de(n) knecht srintmeest(er)s/
va(n) velpe iii hollan(dse) gul(den) en(de) al sond(er) afslach vande(n) payme(n)te(n)/
sboschs vors(creven) met vurwerde(n) oft die vors(creven) bossche(n) min/
oft meer ind(er) mate(n) bevonde(n) worde(n) datm houden(de) datme(n)/
dat d(air) nae de(n) prijs minde(re)n en(de) meerd(ere)n sal vande(n) gelde/
en(de) oec en salme(n) die hage niet mete(n) al o(m)me den/
bosch die welke is iii voete(n) breet vande(n) coppe vand(er)/
grecht te(n) bossche weert en(de) die sal de rintm(eeste)r va(n) velpe/
behoude(n) tot sijnre beri(n)ge(n) sond(er) afslach vande(n) payme(n)te/
vors(creven) vync ouder(ogghe) ja(nua)[rii] xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus