SAL8133, Act: R°167.2 (298 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°167.2  
Act
Date: 1463-02-04

Transcription

2020-02-10 by myriam bols
It(em) sal den voirs(creven) lijftochtbrief ond(er) scep(enen) van loeven(e) blive(n) liggen(de) tot/
sulker meyninghe(n) dat de voirs(creven) meest(er) wout(er) en(de) machiel aut alt(eri) de voirs(creven)/
lijfpen(sien) jairlix als die verschine(n) sal heffen ende bue(re)n zulle(n) en(de) die voort/
den voirs(creven) ghehuyssche(n) uutreyken behoud(elic) oft die ghequete(n) wordde dat/
de pe(n)ninghe dair af come(n) zulle(n) ond(er) scep(enen) van lov(ene) oft opden wissel/
der stad van loeven(e) o(m)me die bijden voirs(creven) meest(er) woute(re)n en(de) machiele wed(er)/
o(m)me aengheleeet te wordden(e) in ghelijken rente(n) ten live vanden ghehuyssche(n)/
voirs(creven) behoud(elic) d(air) inne alle weghen den selve(n) meest(er) woute(re)n en(de) machiele/
aut alt(er)i theffen ghelijck ind(en) voirs(creven) lijfpen(sien) brief beg(re)pen steet cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus