SAL8133, Act: R°26.1 (35 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°26.1  
Act
Date: 1462-07-26

Transcription

2019-09-20 by myriam bols
It(em) henricus maes wonen(de) thorenbeys le beghinez heeft ghenome(n)/
i sgreve(n) vrede van alsulk(er) quetssue(re)n als gheert maes sijn brued(er)/
ghedaen heeft inde(n) p(er)soen jans wijle(n) dasset due(re)nde den selve(n)/
vrede van hede(n) ov(er) (½) jair cor(am) lyeminge(n) ouderogge scab(inis) oerbeke/
forestario julii xxvi
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus