SAL8133, Act: R°32.4-V°32.1 (45 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°32.4-V°32.1  
Act
Date: 1462-07-30

Transcription

2019-09-26 by myriam bols
It(em) nae dien dat joffr(ouwe) ka(tli)[ne] weduwe jans wijle(n) van oerbeke/
in rechte betoghe(n) heeft voir meye(r) en(de) scep(enen) van loven(e) rogie(re)n vand(er)/
beken hue(re)n behude(n) zone alse van i scep(enen) brieve spreke van iii/
rijd(er)s lijftochte(n) tot hue(re)n live dair inne de voirs(creven) rogier tot/
huerw(er)t ghehoude(n) was beghe(re)nde de selve weduwe betalinge/
te hebbene vande(n) acht(er)selle van viii jaire(n) en(de) bewijsenisse vand(er)/
selv(er) lijftochte(n) op pande Van welke(n) bewijsenisse(n) de voirs(creven) rogier/
meynde onghehoude(n) te zijne gem(er)ct dat hij he(m) inde(n) voirs(creven) brief
//
inde lijftochte naectelijken verbonde(n) hadde zonder inde(n) selve(n) brieve/
ghelufte van bewijsenisse ghedaen te hebbene ende dair nae die/
sake bijden hue(re)n scep(enen) ghesedt was ind(er) stad hande(n) en(de) tot hue(re)s/
t(er)minacie(n) Soe es ald(air) get(er)mineert dat de voirs(creven) weduwe/
huer ghebreck van betalinge(n) van hue(re)r luftochte(n) die gevalle(n) es/
oft valle(n) sal volge(n) mach aenden p(er)soen desselfs rogiers m(air)/
oft sij voird(er) vestich(eit) wilt hebbe(n) vande(n) toecomen(de) tijde(n) dat sij dat/
volge(n) mach opde goede desselfs rogiers Act(um) in pleno (con)silio/
julii pe(nulti)[ma]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus