SAL8133, Act: R°45.5-V°45.1 (69 of 477)
Search Act
previous | next
Act R°45.5-V°45.1  
Act
Date: 1462-08-25

Transcription

2019-10-03 by myriam bols
Cond zij allen lieden dat wout(er) van vertrijke van nederlinthre sone wijlen/
henrix in jegewordich(eit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft gehuert/
ende bekint dat hij gehuert heeft tegen ja(n)nesse vander eyken sone wijle(n)/
henrix seven zillen beempts luttel min oft meer gelijc de voirs(creven) ja(n)nes/
die liggende heeft te nederlinthre in twee stucken Te houden en(de) te/
hebben van onser liever vrouwen daghe purificacie lestleden eene(n)/
t(er)mijn van drie ja(r)en lang due(re)nde deen nae dander [sonder middel] volgende elx jaers/
dae(re)n binne(n) voe(r) ende o(m)me tweenveertich guldene thien stuv(er)s der mu(n)ten/
ons gened(ichs) hee(re)n ts(er)toghen van burg(oig)[ne(n)] ende van brabant voe(r) dat(um)/
vanden brieve geslage(n) voir elken der voirs(creven) gulden(e) gerekent half te/
bamisse ende half tons(er) vrouwen daghe purificacie d(aer) naest volgene te/
betalen(e) en(de) te loeven(e) te leve(re)n den voirs(creven) ja(n)nesse vander eyken den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout opde vurwerden en(de)/
condicien hier nae bescreve(n) Te weten inden iersten dat de voirs(creven) wout(er) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlix ten behoirlike(n) tijden den chijs en(de) last uut den/
vors(creven) goede(n) gaende gelden en(de) betalen sal sond(er) hem dat enighen afslach/
te doene vanden tweenveertich guldene voirs(creven) alsoe dat de voirs(creven) ja(n)nes/
noch sijn goede d(aer) af egeen scade hebben noch liden en sullen Sal voert de/
selve wout(er) de voirs(creven) beempde jaerlix sijne(n) tijt due(re)nde wel en(de) loflic/
beheymen en(de) bevreden gelijc sijne(n) regenoete(n) bove(n) ende beneden Item sal/
noch de selve wout(er) tusschen dit en(de) half merthe naestcomen(de) op sijne(n) cost/
opde voirs(creven) beempde setten hondert levende poten en(de) die verdoernen ende/
verdoernent houden sijne(n) tijt due(re)nde ende oft van dien poeten enighe
//
enighe verdroeghden die sal de voirs(creven) wout(er) hebben en(de) in die stat/
weder o(m)me soe vele ande(re) setten en(de) die v(er)doernen en(de) verdoerent houden/
als voirs(creven) steet Sal noch die voirs(creven) wout(er) den voirs(creven) ja(n)nesse jairlix/
geven te lichtmisse sijnen tijt due(re)nde een half dossine lint(er)sche/
hantkasen Ende voir al des voirs(creven) is uutgescieden voir tsetten/
vanden poeten es borghe des voirs(creven) wout(er)s als principael sculde(r)/
jan broekaert van nederlinthre wilken borghe de voirs(creven) woute(r)/
geloeft heeft scadeloes te houden en(de) tontheffen(e) cor(am) roelofs cok(eroul)/
aug(usti) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus